Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
IV kwartał 2022

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Marketing w bibliotece – Praca zbiorowa red. nauk. Maja Wojciechowska
  • Etyka public relations. Profesjonalizacja branży PR w Polsce. zbior. Red. Kaczmarek-Śliwińska

SERIA HISTORYCZNA

  • Jerzy Jarowiecki – Prasa we Lwowie w latach dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) oraz w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji (1939-1945)

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Biblioteki dziecięce w Polsce

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

  • Agnieszka Chamera-Nowak – Biblioterapia

POZA SERIAMI

  • Media a wartości demokratyczne, red. Alicja Jaskiernia, Katarzyna Gajlewicz-Korab, Michał Głowacki, Maria Łoszewska-Ołowska, Łukasz Szurmiński