Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
I kwartał 2024

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Marketing w działalności bibliotek – red. nauk. Maja Wojciechowska

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Biblioteki dziecięce w Polsce

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

  • Krystyna Stella BettellaW świecie wyobraźni. Wpływ literatury na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka

SERIA ABC

  • Anna Jastrzębska-Pawlak – Przepisy kancelaryjne i archiwalne dla bibliotek
Poza Seriami
  • Marlena Gęborska – Promocja aktywności fizycznej w instytucjach kultury