Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
II kwartał 2021

NAUKA–DYDAKTYKA–PRAKTYKA

 • Biblioteki w kryzysie społecznym: doświadczenie pandemii
  Małgorzata Kisilowska

Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia

 • Narracje(re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa
  Katarzyna Wądolny-Tatar

Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza

 • Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści. Recenzje wybranych książek dla dzieci i młodzieży (2002-2020)
  Hanna Diduszko

BIBLIOTEKI - DZIECI - MŁODZIEŻ

 • Kontrowersyjne książki dla dzieci w polskich bibliotekach publicznych
  Michał Zając, Magdalena Paul

Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych

 • Zostawili swój ślad… Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego
  red. Jadwiga Sadowska, Maria Kycler

Poza seriami

 • Mobilna biblioteka
  red. Maja Wojciechowska