Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
IV kwartał 2023

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Marketing w działalności bibliotek – red. nauk. Maja Wojciechowska
  • Miscelanea XI Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne – red. Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Biblioteki dziecięce w Polsce

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

  • Krystyna Stella Betella – Wykorzystanie literatury w stymulowaniu rozwoju dziecka

POZA SERIAMI

  • Anita Zawisza – Przez obiektyw kamery: postacie osób duchownych i zakonnic w polskim filmie fabularnym
  • Tygodnik studencki ITD – refleksje historyczne zbior. red. nauk. Sławomir Rogowski

SERIA ABC

  • Anna Jastrzębska-Pawlak – Instrukcja kancelaryjna