Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
I kwartał 2023

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Marketing w bibliotece – Praca zbiorowa red. nauk. Maja Wojciechowska
  • Etyka public relations. Profesjonalizacja branży PR w Polsce. zbior. Red. Monika Kaczmarek-Śliwińska

SERIA HISTORYCZNA

  • Oblicza prasy zielonogórskiej. Konteksty lubuskie –  Praca zbiorowa red. nauk Andrzej Buck, Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Biblioteki dziecięce w Polsce
  • Magdalena Cyrklaff-Gorczyca – Psychologiczne aspekty w pracy bibliotekarzy

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

  • Agnieszka Chamera-Nowak – Biblioterapia

BIBLIOTEKARZE WE WSPOMNIENIACH WSPÓŁCZESNYCH

  • Zostawili swój ślad… – red. Jadwiga Sadowska

POZA SERIAMI

  • Biblioteka w sercu - jak być bibliotekarzem XXI w. Materiały z 14. Forum Młodych Bibliotekarzy, Zabrze-Katowice, 8-9 wrzesień 2022 – red. Katarzyna Zalewska