Plany wydawnicze

Plany wydawnicze
III kwartał 2022

NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Marketing w bibliotece – Praca zbiorowa red. nauk. Maja Wojciechowska

SERIA HISTORYCZNA

  • Jerzy Jarowiecki – Prasa we Lwowie w latach dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) oraz w latach niemieckiej i sowieckiej okupacji (1939-1945)
  • Agnieszka Chamera-Nowak – Kobiety Polsce – Polska Kobietom

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Grażyna Lewandowicz-Nosal, Dorota Grabowska – Biblioteki dziecięce w Polsce
  • Anna Babula – Bibliografia piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży z lat 1940–1944

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Agnieszka Chamera-Nowak – Biblioterapia