Plany wydawnicze

Plany Wydawnicze IV kwartał 2021 NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

  • Dariusz Jaruga – Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data

Propozycje i Materiały

  • Sebastian Dawid Kotuła – Druk 3D dla humanistów. Teoria i praktyka w perspektywie open source

Komunikacja Społeczna i Media – Teoria, Metodologia, Praktyka

  • Medialno-społeczny obraz Covid-19: solidarność czy polaryzacja – podsumowanie, diagnoza, rekomendacja – pod. Red. Anny Jupowicz-Ginalskiej i Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej

BIBLIOTECZKA PORADNIKA BIBLIOTEKARZA

  • Agnieszka Chamera-Nowak Biblioterapia

BIBLIOTEKI DZIECI MŁODZIEŻ

  • Michał Zając, Magdalena PaulKontrowersyjne książki dla dzieci w polskich bibliotekach publicznych

POZA SERIAMI

  • Katarzyna Sołomko, Michał Pieńkowski – Dyskopedia poloników do roku 1918. Suplement
  • Monika Simonjetz – Praca i pasja  – zbiór wywiadów