Nowości w ofercie

123 Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści BestsellerPromocja
123 Komunikacja sieciowa. Źródła informacji Big Data NowośćPromocja
Oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

OFERTA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

1/2022