Nowości w ofercie

123 Propaganda w świecie nowych plemion NowośćEbook
123 Zarządzanie biblioteką wyd. II BestsellerEbook
123  Prasa we Lwowie w latach 19181945 NowośćBestsellerPromocja
Oferta Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

OFERTA WYDAWNICTWA NAUKOWEGO I EDUKACYJNEGO
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

2/2023