Rada Naukowo-Programowa

Rada Naukowo-Programowa Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

Przy Wydawnictwie działa Rada Naukowo-Programowa Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP powołana przez Zarząd Główny SBP na kadencję 2021-2025 w składzie:

 

Przewodniczący:

 • Prof. Dariusz Kuźmina
  Prodziekan ds. finansowych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Członkowie:

 • dr hab. Mariola Antczak
  prof. UŁ, kierownik Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Danuta Brzezińska
  Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
 • dr Andrzej Buck
  dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 • dr Dorota Grabowska
  red. naczelna „Poradnika Bibliotekarza”
 • Janina Jagielska
  Przewodnicząca kolegium redakcyjnego serii "Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych"
 • dr hab. Bożena Koredczuk
  prof. UWr, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr Barbara Budyńska
  Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 

 • dr hab. Michał Rogoż
  prof. UP, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • dr hab. Remigiusz Sapa
  prof. UJ, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Barbara Sosińska-Kalata
  kierownik Katedry Informatologii Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. naczelna "Zagadnień Informacji Naukowej"
 • Elżbieta Stefańczyk
  red. naczelna "Bibliotekarza"
 • prof. Elżbieta Barbara Zybert
  Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. naczelna "Przeglądu Bibliotecznego"