O wydawnictwie

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP jest największą oficyną środowiska bibliotekarskiego w Polsce, działającą w strukturze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od roku 2019 znajduje się wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego renomowanych, punktowanych wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe. Publikuje monografie naukowe, recenzowane prace zbiorowe, słowniki, prace o charakterze podręcznikowym i popularnonaukowym, poradniki, materiały instrukcyjno-metodyczne służące badaniom naukowym, kształceniu i doskonaleniu zawodowemu bibliotekarzy oraz popularyzacji zagadnień z zakresu bibliologii, szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, edytorstwa, księgarstwa, czytelnictwa, komunikacji medialnej i społecznej, nowych technologii informacyjnych, a także literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz dyscyplin pokrewnych. Autorami monografii i publikacji zbiorowych są pracownicy naukowi uczelni, specjaliści z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz innych dziedzin, a także bibliotekarze – praktycy.

Większość monografii, prac zbiorowych, poradników wydaje w seriach wydawniczych.
Jest wydawcą dwóch punktowanych czasopism naukowych:

oraz dwóch miesięczników fachowych:

Posiada własny doświadczony zespół redaktorów. Współpracuje z najlepszymi redaktorami i korektorami posiadającymi wieloletni staż zawodowy. Gwarantuje terminowość, rzetelność i profesjonalizm. Realizuje zlecenia na: skład komputerowy, redakcję tekstów, korektę, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku oraz sam druk książek.

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyjęło i stosuje Zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).