Bibliotekarz

Bibliotekarz

Bibliotekarz
ISSN 0208-4333

Periodyk o charakterze fachowym adresowany do bibliotekarzy bibliotek różnych typów, w szczególności publicznych i naukowych. Treści czasopisma dotyczą współczesnych problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Pismo szczególnie dla bibliotekarzy zainteresowanych problematyką organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Ukazuje się od 1919 r. i jest wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Rok wydania
  • od:do:
17PLN 258PLN