Zgłaszanie książek do publikacji

Zgłaszanie książek do publikacji

Wydawnictwo przyjmuje tylko niepublikowane, oryginalne prace. Zgłoszenie do wydania książki powinno zawierać następujące informacje, niezbędne do wstępnej oceny oraz sporządzenia kalkulacji:

 • Proponowany tytuł publikacji
 • Objętość dzieła określona w arkuszach wydawniczych (a.w.) 1 a.w. = 40 tys. znaków ze spacjami (w tym przypisy)
 • Konspekt, spis treści pracy (w przypadku pracy zbiorowej należy podać nazwiska autorów)
 • Określenie odbiorców (grupa docelowa)
 • Materiał ilustracyjny (liczba fotografii, rysunków, wykresów, schematów, diagramów, map), czarno-biały lub kolorowy (1 a.w. = 2800 cm2 ilustracji (ok. 38-40 rysunków w formacie 10 cmx10 cm)
 • Informacje o lokalizacji ilustracji w publikacji (włamane w tekst czy na oddzielnych wkładkach w jednym lub kilku miejscach)
 • Informacje czy ilustracje są gotowe do włamania, czy wymagają wykonania lub obróbki graficznej
 • Źródło/a pochodzenia ilustracji (ew. informacja o konieczności ich zakupu)
 • Informacje o recenzji
 • Informacja o wersji elektronicznej
 • Planowane indeksy i kto je sporządzi: Autor czy Wydawca.
 • Planowane załączniki (aneksy i wszelkie inne materiały dodatkowe)
 • Informacja o źródle finansowania książki