NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA

Seria wydawnicza
NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA

Jest najważniejszą w dorobku Wydawnictwa. W cyklu o charakterze naukowym i dydaktycznym publikowane są prace wybitnych specjalistów i najważniejszych przedstawicieli nauki o książce i informacji. Do tej pory w serii wydano ponad 200 recenzowanych prac naukowych, w tym prace doktorskie, habilitacyjne, materiały z konferencji naukowych przygotowanych z wyjątkową starannością merytoryczną. Cieszy się dużym uznaniem środowiska naukowego jak i bibliotekarskiego oraz autorów i czytelników. Wydawana jest we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor / Redaktor / Tytuł
Rok wydania
  • od:do:
Seria wydawnicza
19PLN 139PLN