Czasopisma

Czasopisma SBP

Bibliotekarz oraz Poradnik Bibliotekarza – to nasze flagowe miesięczniki.

Co je wyróżnia?
Z pewnością tradycja i doświadczenie, opiniotwórcze materiały ale także podejmowanie aktualnych i ważnych dla bibliotekarzy tematów oraz znani i cenieni w środowisku autorzy.

Bibliotekarza polecamy szerokiemu gronu odbiorców. W każdym numerze znajdują się artykuły, które zainteresują zarówno bibliotekarzy z bibliotek publicznych, pedagogicznych jak i akademickich. Wyróżnikiem czasopisma są m.in. stałe rubryki: Prawo biblioteczne, Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza, czy Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.

Poradnik Bibliotekarza to z kolei czasopismo tworzone przez praktyków dla praktyków, skierowane również do nauczycieli bibliotekarzy. Znaleźć w nim można porady, wskazówki, gotowe scenariusze zajęć – a w specjalnym dodatku – „Świat Książki Dziecięcej” – recenzje wartościowych książek dla dzieci i młodzieży przygotowywane przez specjalistów związanych z Muzeum Książki Dziecięcej.

Przegląd Biblioteczny i Zagadnienia Informacji Naukowej – to nasze punktowane czasopisma naukowe.

Oba wydajemy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kwartalnik – Przegląd Biblioteczny i półrocznik – ZIN to bez wątpienia wiodące polskie czasopisma bibliotekoznawcze, indeksowane w międzynarodowych bazach bibliograficznych, sukcesywnie zwiększające swój zasięg na świecie.

Rok wydania
  • od:do:
12PLN 282PLN