Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny

Przegląd Biblioteczny
PL ISSN 0033-202X / E ISSN 2545-2487

Najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej. Jego zawartość jest indeksowana w międzynarodowych bazach bibliograficznych m.in. w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) i Polskiej Bibliografii Bibliologicznej i znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z przyznaną liczbą punktów 140. Ukazuje się od 1927 roku i od początku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa. Artykuły zamieszczane na łamach “Przeglądu Bibliotecznego” są publikowane w językach polskim lub angielskim.

Przegląd Biblioteczny można znaleźć na platformie OJS (Open Journal Systems).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Rok wydania
  • od:do:
49PLN 196PLN