Zasady etyki wydawniczej

Zasady etyki wydawniczej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP

W celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przyjęło i stosuje Zasady etyki wydawniczej, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics).

Polityka wydawnicza SBP