Reklama w czasopismach

Zapraszamy do reklamy na łamach bibliotekarskich czasopism

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – jedno z największych branżowych wydawnictw w Polsce, wydaje fachowe czasopisma (Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz). Zamieszczenie na ich łamach reklam, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń pomaga promować produkty i usługi niezbędne do funkcjonowania bibliotek: od książek i materiałów multimedialnych, przez artykuły papiernicze, wyposażenie, czy usługi finansowe, po sprzęt komputerowy, wystawienniczy, oprogramowanie oraz narzędzia do prezentacji.

Nasze czasopisma fachowe (bieżące numery) dostępne są wyłącznie w prenumeracie, co gwarantuje, że cały nakład dociera do konkretnego adresata. Jest to szansa na trafienie z informacją i promocją do tysięcy odbiorców, setek decydentów w zakresie informatyzacji, wyposażenia bibliotek oraz świadczenia innych usług dla bibliotek. Dlatego też polecamy szczególnie reklamę w czasopismach:

 • PORADNIK BIBLIOTEKARZA – miesięcznik, nakład 1.300 egz., format A-4
 • BIBLIOTEKARZ – miesięcznik, nakład 800 egz., format B-5
CENY REKLAM: PORADNIK BIBLIOTEKARZA (kolor)
4 strona okładki 2 300 zł
3 strona okładki 2 000 zł
2 strona okładki 1 800 zł
strona wewnętrzna 1 500 zł
½ strony wewnętrznej poziom 750 zł
½ strony wewnętrznej pion 750 zł

* ceny netto (+ 23% VAT)

Wymiary reklam PORADNIK BIBLIOTEKARZA:

 • 1 strona: 205 mm szer. x 268 mm wys. + 5mm spadów
 • ½ strony wew. poziom: 205 mm szer. x 135 mm wys. + 5mm spadów
 • ½ strony wew. pion: 101,5 mm szer. x 268 mm wys. + 5mm spadów
CENY REKLAM: BIBLIOTEKARZ (kolor)
4 strona okładki 1 500 zł
3 strona okładki 1 100 zł
2 strona okładki 1 100 zł
strona wewnętrzna 800 zł
½ strony wewnętrznej poziom 550 zł

* ceny netto (+ 23% VAT)

Wymiary reklam BIBLIOTEKARZ:

 • 1 strona: 165 mm szer. x 235 mm wys. + 5mm spadów
 • ½ strony wew. poziom: 165 mm szer. x 117 mm wys. + 5mm spadów
CENY REKLAM: INSERT W CZASOPISMACH SBP
Zakładka 850 zł + 23% VAT
Ulotka 800 - 1 600 zł + 23% VAT *

* cena uzależniona od ilości stron ulotki

Artykuł sponsorowany w czasopismach:

 • (liczba znaków + grafika) 900 - 2500 zł + VAT 23%
  cena uzależniona od objętości i cykliczności artykułu
RABATY
Za cały rok/pół roku płatne z góry rabat 20% (do negocjacji)
Ogłoszenie cykliczne na stronie wewnętrznej rabat od 5 do 10%
Zlecenie Wydawnictwu przygotowania reklamy 300 zł + 23% VAT

Wymagania techniczne:

 • forma dostarczania: drogą mailową
 • format plików: jpg, tiff, PDF (grafiki w pliku 300 DPI)
 • rozdzielczość: 300 DPI przy wielkości 1:1
 • kolor: CMYK, fonty zamienione na krzywe

KONTAKT:

wydawnictwo@sbp.pl

Sylwia Nowak
tel. +48 22 8275296
s.nowak@sbp.pl

Elżbieta Matusiak

tel. +48 22 8275296
e.matusiak@sbp.pl