Komunikacja społeczna i media – teoria, metodologia, praktyka

Seria wydawnicza
Komunikacja społeczna i media – teoria, metodologia, praktyka

Zupełnie nowa seria wydawnicza Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego przygotowana we współpracy z Wydawnictwem Naukowym i Edukacyjnym SBP. Tytuł (Komunikacja społeczna i media – teoria, metodologia, praktyka) wyraźnie wskazuje na jej główny obszar badawczy, niemniej warto podkreślić, że nadrzędnym zamierzeniem tego naukowo-wydawniczego przedsięwzięcia jest przedstawienie wieloaspektowości unikatowej, młodej dyscypliny naukowej, którą jest komunikacja społeczna i media. Znakami rozpoznawczymi serii mają stać się interdyscyplinarność, bogactwo naukowych poglądów i koncepcji, wielość implementowanych metod, technik i narzędzi badawczych, a zarazem ścisły związek z praktyką. Dodatkowym, wyróżniającym ją elementem będą wywiady z naukowcami i praktykami zajmującymi się szeroko rozumianą komunikacją społeczną i mediami. Docelowo publikacja ma się także stać forum wypowiedzi nie tylko twórców, ale i odbiorców, gorąco zachęcanych do tego, by polemizowali z autorami i nie obawiali się publicznej wymiany opinii.


Więcej informacji na stronie:

Autor / Redaktor / Tytuł
Rok wydania
  • od:do:
Seria wydawnicza