Biblioteka i ludzie. Motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
Seria wydawnicza:Literatura dla dzieci i młodzieży. Studia
Format:A5
Liczba stron:260
ISBN:978-83-65741-58-5

[…] Autorka podejmuje analizę mało rozpoznanego problemu obecności książki jako rekwizytu, motywu i tematu utworów literackich powstałych u schyłku XX i początku XXI wieku, a także motywów samej książki pokrewnych – portretów ludzi księgi – bibliotekarzy, księgarzy, antykwariuszy, czytelników i miejsc z książką związanych. […] Interpretacje Autorki są szczególnie ważne współcześnie – w obliczu narastającego z dużym dynamizmem kryzysu czytelnictwa omówione w rozprawie utwory i analizowane motywy mogą stanowić podstawę nie tylko dalszych studiów, ale również działań animacyjnych skupionych wobec książki, biblioteki i czytelnika. Pozycja ciekawa, ważna i ogromnie potrzebna.

Z recenzji prof. UW, dra hab. Grzegorza Leszczyńskiego