Bibliotekarz 10/2020
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

W październikowym numerze „Bibliotekarza” zamieszczamy teksty omawiające inicjatywy podejmowane przez biblioteki różnych typów, a także przedstawiające sylwetki bibliotekarzy i ludzi kultury, zarówno nam współczesnych, jak i żyjących oraz działających w minionych czasach. Dział „Artykuły” rozpoczynamy artykułem Marii Garczyńskiej z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Biblioteka Beletrystyczna w bibliotece naukowej. Dzięki tekstowi poznajemy znaczenie małych bibliotek o zbiorach beletrystycznych, funkcjonujących obok bibliotek naukowych o rozbudowanych zasobach, w ramach jednej struktury organizacyjnej. Mimo tej różnorodności biblioteki beletrystyczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem czytelników, z powodzeniem realizują zadania związane z upowszechnianiem literatury popularnej. Drugi tekst dr. hab. Anity Has-Tokarz, Joanny Chapskiej, Pawła Kordybachy 26. edycja Nagrody im. Anny Platto 2020 r. omawia prace prowadzone w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie nad organizacją konkursu i galą kolejnej edycji Nagrody im. A. Platto. Autorzy przedstawiają historię konkursu, sylwetkę patronki, nominowane do nagrody bibliotekarki z bibliotek publicznych województwa lubelskiego. Szczególną uwagę poświęcają tegorocznej laureatce, skupiają się na jej dokonaniach, umiejętnościach współpracy ze środowiskiem, fachowości w doborze form pracy z czytelnikiem dziecięcym i kompletowaniu dla nich atrakcyjnej literatury. Kolejny artykuł dr Katarzyny Piątkowskiej-Pinczewskiej z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Archiwalne nagranie transkrypcji pieśni Stanisława Moniuszki „Prząśniczka” przedstawia dzieje pierwszego w historii fonografii nagrania parafrazy koncertowej jednej z najbardziej znanych pieśni Stanisława Moniuszki Prząśniczka. Poznajemy nie tylko sylwetki artystów, kompozytorów, pedagogów kształcących nowe pokolenia muzyków, których działalność przypadała na okres II RP, ale również związane z tą epoką wydarzenia kulturalne. Następny artykuł Joanny Banasiak Tyle słońca w bibliotece… omawia działania podjęte w Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w Płocku po otwarciu biblioteki dla czytelników w maju 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy Ewy Baranowskiej i Jolanty Zwierzyńskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi Zainspirowani literaturą. Autorki przedstawiają wybrane inicjatywy kulturalne podjęte przez WBP w Łodzi w ostatnich latach inspirowane literaturą, których celem jest pobudzanie czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. Kolejny tekst Historia na kopertach Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu przedstawia historię niezwykłego zbioru kilkudziesięciu unikatowych kopert i listów z okresu Wielkiej Emigracji. Zbiór ten był inspiracją do przygotowania wystawy w MBP w Opolu prezentującej ten niezwykły dar, który placówka uzyskała od opolskiego kolekcjonera. Ostatni artykuł Małgorzaty Maciejewskiej z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Festiwal Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” – szczecińskie święto książki. Cz. 2 kontynuuje omawianie rozpoczętego w poprzednim numerze „Bibliotekarza” cyklicznego wydarzenia czytania „na żywo” wielkiej polskiej i światowej literatury przez osoby znane ze scen polskich, ekranu oraz lektorów. To interesujące szczecińskie wydarzenie kulturalne ma coraz więcej sympatyków, dzięki czemu organizacja kolejnych festiwali jest pewnym sukcesem. W artykule Autorka omawia wydarzenia Festiwalu z lat 2017-2019. W dziale „Wywiady” zamieszczamy rozmowę z Katarzyną Žák-Caplot laureatką konkursu Bibliotekarz Roku 2019, kierownikiem Biblioteki Muzeum Warszawy. Na podkreślenie zasługuje aktywność w integrowaniu bibliotek działających w polskich muzeach, wymiana doświadczeń między placówkami, działania edukacyjne na rzecz czytelników i użytkowników Muzeum Warszawy i jego Biblioteki. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy tekst Biblioteki uczelniane i bibliotekarze w czasach pandemii. Sprawozdanie z sesji webinarowych autorstwa Przemysława Kasperkiewicza z Biblioteki Politechniki Śląskiej.

Październikowy numer „Bibliotekarza” kończą jak zwykle stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy tekst Rafała Golata Ocena ryzyka zawodowego pracowników. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska pisze o Prawnie uzasadnionym interesie jako podstawie przetwarzania danych w bibliotece. Numer dopełniają: „Przegląd piśmiennictwa” „Z życia SBP”, „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.