Bibliotekarz 7-8/2022
Bibliotekarz 7-8/2022
Bibliotekarz 7-8/2022
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Lipcowo-sierpniowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy artykułem Hanny Grygiel z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Hasła przedmiotowe Bibliografii Regionalnej Wielkopolski w aspekcie Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Autorka przedstawia prace prowadzone w bibliotece nad powstawaniem Bibliografii Regionalnej Wielkopolski. Poznajemy zasady doboru i selekcji dokumentów oraz ich opracowywanie z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Drugi tekst Współczesne bibliografie lokalne na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przegląd prac autorstwa Sylwii Wesołowskiej z Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie omawia aktywność placówek bibliotecznych regionu na rzecz gromadzenia informacji lokalnych. Działania te są podstawą do opracowywania kartotek regionalnych i baz danych, a na ich podstawie tworzenia bibliografii lokalnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność bibliotek w gromadzeniu regionalnych dokumentów życia społecznego. Kolejny artykuł Pięć lat w nowoczesnej bibliotece, rewitalizacja niechłodnym okiem… Katarzyny Žák-Caplot z Biblioteki Muzeum Warszawy przedstawia prace związane z projektowaniem i realizacją projektu utworzenia biblioteki, jej wyposażenia, a także zorganizowania działalności w nowej rzeczywistości. Dr hab. Zdzisław Gębołyś z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawia dalsze losy czasopisma „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 5. (2) Czasopismo fachowe nie tylko dla bibliotekarzy. Kolejna część zawiera charakterystykę zawartości czasopisma w kontekście różnych grup społecznych: mniejszości narodowych, rolników, robotników, dzieci i młodzieży, dla których biblioteki gromadziły i wypożyczały książki. Autor omawia także artykuły odnoszące się do prawa i polityki bibliotecznej, w tym o potrzebie uchwalenia ustawy bibliotecznej w II RP. W omawianym przez Autora okresie Redakcja „Bibliotekarza” dużą uwagę poświęcała informacjom o powstawaniu nowych bibliotek na Kresach Wschodnich, Górnym Śląsku i Zaolziu. Ostatni tekst w dziale „Artykuły” przygotowała Katarzyna Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu Kronikarskim okiem. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Opolszczyźnie ma już 70 lat. Autorka przedstawia działalność Stowarzyszenia za pośrednictwem prowadzonych w okręgu i oddziale kronik. Autorka przybliża działania, aktywność i sylwetki bibliotekarzy opolskich w pracach SBP na przestrzeni minionych 70 lat. Poznajemy członków Stowarzyszenia, ich inicjatywy, w tym publikacje dokumentujące działalność organizacji.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Kolekcja Ludwika Piosickiego w zasobach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie autorstwa Grzegorza Piskorza. Autor omawia bogate zbiory ekslibrisów gromadzone w Książnicy Pomorskiej od lat 60. XX w. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zbiór kilkuset ekslibrisów przekazanych w 2017 r. przez rodzinę Piosickich. Autor charakteryzuje kolekcję według następujących kryteriów: miejsce zamieszkania artysty, technika wykonania, rodzaj kompozycji i tematyka. W dziale „Wspomnienia” Oskar Stanisław Czarnik wspomina Jerzego Maja zmarłego 3 kwietnia 2022 r. w wieku 88 lat. Autor artykułu kreśli sylwetkę J. Maja, odwołuje się do licznych faktów z Jego życiorysu, wieloletniej pracy zawodowej. Dopełniają ten bogaty wizerunek osobiste wspomnienia Autora, współpraca zawodowa oraz kontakty pozazawodowe, oparte na przyjacielskich relacjach. Poznajemy człowieka o ogromnej wiedzy bibliotekarskiej, zaangażowanego w prace Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, ale także w działalność społeczną i związkową. W dziale „Wywiady” Marzena Przybysz rozmawia z Magdaleną Gomułką, Bibliotekarzem Roku 2021. Poznajemy bibliotekarkę Biblioteki Śląskiej w Katowicach, aktywnie uczestniczącą w wielu projektach krajowych i zagranicznych służących rozwijaniu aktywności wśród bibliotekarzy polskich w kontaktach z bibliotekarzami zagranicznymi.

Lipcowo-sierpniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Działalność biblioteczna a działalność kulturalna i gospodarcza. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Naruszenie w Santander Bank może dotyczyć także bibliotek. Numer uzupełniają: „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.