Bibliotekarz 10/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Październikowy numer „Bibliotekarza” w 2022 r. rozpoczynamy artykułem dr Wandy Matras-Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu Literatura w sytuacjach kryzysowych. Autorka przedstawia sytuacje kryzysowe i ich wpływ na życie i samopoczucie ludzi. Omawia sposoby przejścia przez kryzys za pomocą literatury, wykorzystując metody biblioterapeutyczne. Wyjaśnia, jak odpowiednio dobrana literatura może wesprzeć osoby będące w kryzysie i doprowadzić do równowagi i rozwoju osobowego i społecznego. Zdaniem Autorki czytanie pomaga w wielu trudnych emocjonalnych sytuacjach i pozwala bardziej zrozumieć siebie i innych. Kolejny artykuł „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Środowisko autorskie (1) autorstwa dra. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przedstawia wyniki dalszych prac i analiz poświęconych czasopismu „Bibliotekarz”. Prezentowane w numerze informacje poświęcone są osobom zaangażowanym w przygotowywanie tekstów. Autor charakteryzuje sylwetki redaktorów czasopisma: Wandy Dąbrowskiej, Faustyna Czerwijowskiego, Leona Bykowskiego, Reginy Danysz-Fleszarowej i Józefa Janiczka. Ostatnim tekstem w dziale „Artykuły” jest Ryszard Liskowacki Artura Nowakowskiego. Poświęcony jest on twórczości tytułowego bohatera, prozaika, poety, dramaturga i dziennikarza. Autor omawia twórczość pisarza adresowaną do młodzieży a odnoszącą się do osobistych przeżyć i obserwacji oraz doznań z czasów II wojny światowej. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca pisarza ze znanymi grafikami, tj. Szymonem Kobylińskim, Maciejem Woltmanem czy Zbigniewem Lengrenem.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy artykuł Otwarta na wszystkie strony. Przypadek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu autorstwa Bartosza Suwińskiego. Wieloletni współpracownik opolskiej biblioteki omawia programy literackie i edukacyjne adresowane do czytelników. Na uwagę zasługuje wirtualna aktywność biblioteki. W dziale „Wspomnienia” Agnieszka Gnat-Leśniańska z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie wspomina Stanisława Krzywickiego, wieloletniego dyrektora tej instytucji, zmarłego 31 maja 2022 r. Przedstawia sylwetkę dyrektora, zaangażowanego w rozwój Książnicy, podkreśla aktywność społecznika w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, zarówno w strukturach krajowych i okręgowych, wspomina inicjatora i autora wielu publikacji odnoszących się do Szczecina i okolic, cenionego regionalisty i społecznika. Poznajemy człowieka, którego aktywność przyczyniła się do rozbudowy Książnicy Pomorskiej oraz bibliotek publicznych na terenie województwa. W dziale „Wywiady” Marzena Przybysz rozmawia z Agnieszką Dziubą, laureatką konkursu „Bibliotekarz Roku 2021”. Poznajemy kierowniczkę Filii nr 8 – Mediateki Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i inicjowane przez nią projekty, oparte na współpracy z wieloma instytucjami krajowymi i zagranicznymi. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy relację XLI Spotkanie Zespołu do spraw Bibliografii Regionalnej ZG SBP autorstwa Ewy Baryckiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu. Autorka omawia program i przebieg kolejnej konferencji zespołu pt. „Specyfika regionów – bibliografie i zbiory regionalne”, która odbyła się w czerwcu w Opolu.

Październikowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Statut biblioteki a statut instytucji kultury. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Kiedy można ograniczyć informację publiczną?

Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.