Bibliotekarz 12/2022
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2022
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Grudniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Profilaktyka – Diagnoza – Wsparcie. Analiza Funkcjonowania Bibliotek w praktyce bibliotecznej Małgorzaty Domagały z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Autorka przedstawia działania biblioteki związane z uczestnictwem w projekcie AFB, możliwości wykorzystania danych statystycznych i wskaźników funkcjonalności oraz korzyści wynikające z ich analiz. Nawiązuje do prowadzonych badań satysfakcji użytkowników WiMBP oraz badań funkcjonalności w bibliotekach publicznych w części zielonogórskiej województwa lubuskiego. Kolejny artykuł Czy młodzi ludzie jeszcze czytają? Miejsce literatury młodzieżowej w Polsce Pauliny Strzałkowskiej z Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie poświęcony jest omówieniu literatury dla młodzieży wypożyczanej w Książnicy. Na podstawie prowadzonych statystyk wypożyczeń wymienia popularnych autorów, najczęściej wypożyczane tytuły książek, odnosi się do preferencji i wyborów czytelniczych odnotowanych w minionych miesiącach. W opinii Autorki kontakt z książką za pośrednictwem biblioteki wpływa na wzrost czytelnictwa młodzieży. Kolejnym tekstem w dziale „Artykuły” jest materiał Magdaleny Szkwarek Biblioteki Andory. Zawiera on historię bibliotek w Andorze, ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Narodowej i jej zbiorów. Autorka prezentuje też inne andorskie placówki biblioteczne, w tym ciekawą bibliotekę w Muzeum Komiksu. Ostatni artykuł „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Środowisko autorskie (2) charakterystyka ogólna dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest kontynuacją tekstów prezentowanych w poprzednich numerach. Przedstawia autorów i współautorów publikujących w czasopiśmie, częstotliwość zamieszczanych artykułów, recenzji, notatek.

W dziale „Z bibliotek” publikujemy tekst Anny Krzysztofik z Muzeum Warszawy Przypadki konserwacji pewnej kolekcji, czyli „Wspieranie działań muzealnych” na przykładzie Księgozbioru Ludwika Gocla. Autorka omawia unikatową kolekcję Muzeum obejmującą zbiór dokumentów związanych z Powstaniem Listopadowym i Wielką Emigracją oraz podjęte prace konserwatorskie w latach 2021-2022. Kolejny tekst, to Galaktyka Młodego Czytelnika. Dział Dziecięcy w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi Agnieszki Piątkowskiej. Autorka prezentuje projekty, organizację zbiorów i aktywności na rzecz dzieci i nastoletnich czytelników. Trzeci artykuł Portret Teresy Klonowskiej z historią SBP i Dnia Bibliotekarza w tle Bartosza Wiśniewskiego z Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu nawiązuje do tytułowej postaci, osoby popularnej i zasłużonej nie tylko dla środowiska lokalnego. Autor przedstawia życie i bogatą aktywność Teresy Klonowskiej z Inowrocławia, bibliotekarki z 67-letnim stażem w SBP. W dziale „Wspomnienia” Małgorzata Zychowicz z Koszalińskiej Biblioteki Publicznej wspomina Andrzeja Ziemińskiego, zmarłego 30 września 2022 r. Przedstawia sylwetkę wieloletniego i zasłużonego dyrektora wojewódzkiej, a następnie miejskiej biblioteki publicznej w Koszalinie, historyka, bibliotekarza, działacza SBP. Poznajemy człowieka, którego aktywność przyczyniła się do rozwoju bibliotek publicznych Koszalina i regionu. W dziale „Sprawozdania i relacje” prezentujemy relację z 14. Forum Młodych Bibliotekarzy „Biblioteka w Sercu”. Co działo się na 14. Forum Młodych Bibliotekarzy? dr Olimpii Gogolin z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, członka Komitetu Organizacyjnego FMB. Autorka omawia program i przebieg  kolejnego spotkania młodych bibliotekarzy z całego kraju, które odbyło się we wrześniu 2022 r. na Śląsku.

Grudniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” zamieszczamy artykuł Rafała Golata Biblioteki jako jednostki organizacyjne (aspekty systemowe). W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” Sylwia Czub-Kiełczewska przedstawia artykuł Ośrodek kultury utracił dane pracowników w związku ze śmiercią podwykonawcy.

Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.