Bibliotekarz 2/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Lutowy numer „Bibliotekarza”, oprócz stałych działów i rubryk nawiązujących do bieżących zawodowych kwestii, zawiera teksty omawiające obecnie najważniejszy problem, tj. wpływ pandemii na pracę bibliotek i aktywność bibliotekarzy na rzecz obsługi czytelników. W dziale „Artykuły” przedstawiamy cztery teksty. Pierwszy z nich, Emilii Lepkowskiej z Biblioteki Politechniki Poznańskiej Kilka refleksji na temat bibliotek naukowych i ich działań online dla użytkowników w czasie pandemii, przedstawia pracę bibliotek akademickich w trudnym czasie ograniczeń i restrykcji związanych z utrzymaniem dystansu społecznego. Autorka pokazuje szczególne zaangażowanie bibliotekarzy w wykorzystaniu nowych technologii w kontaktach i pomocy użytkownikom w dostępie do literatury i źródeł informacji oraz przedstawia plany bibliotek na najbliższą przyszłość. Drugi tekst, Barbary Marii Morawiec z Biblioteki Narodowej Academica.edu.pl – sieć wypożyczalni w całej Polsce, omawia zalety wypożyczalni cyfrowej Narodowej Książnicy, możliwości dostępu do ponad 3,3 mln cyfrowych zbiorów. Obecnie ponad 1250 polskich bibliotek korzysta z darmowej wypożyczalni Academica, dającej dostęp do publikacji ze wszystkich dziedzin, również najnowszych, objętych prawem autorskim. Trzeci tekst, Aleksandry Siuciak z Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku Bibliotekarz muzealny, czyli jaki? O roli i kompetencjach zawodowych bibliotekarza w muzeum na przykładzie Muzeum Zamkowego w Malborku, omawia specyfikę bibliotek muzealnych oraz sytuację zawodową zatrudnionych tam bibliotekarzy. Na przykładzie Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku autorka przedstawia zasady awansu zawodowego, profil prowadzonej działalności, nawiązuje także do perspektyw i możliwości rozwoju bibliotekarzy zatrudnionych w tego typu placówkach. Na podkreślenie zasługują prowadzone działania bibliotekarzy muzealnych na rzecz integracji środowiska, poprzez organizowanie konferencji, a także utworzenie sekcji SBP. Kolejny tekst, Aplikacja Tap2C w świecie książek i czasopism Marty Kudry z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, przedstawia możliwości aplikacji i jej wykorzystywanie w publikacjach książkowych i czasopismach. Dział zamyka tekst dr Barbary Budyńskiej i Małgorzaty Jezierskiej XI Kongres Bibliotek. Dzieje się! będący opisem działań, wydarzeń i dyskusji, które przyniosło kolejne spotkanie bibliotekarzy zorganizowane przez FRSI, po raz pierwszy w formie online. W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich Anny Rau z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie #odwołane, czyli dokumenty życia społecznego w czasach covid-19. Autorka przedstawia działania biblioteki w pozyskiwaniu dokumentów życia społecznego w czasie pandemii oraz typy druków ulotnych, które udało się WBP pozyskać w 2020 r. Drugi, Sylwii Wesołowskiej z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Zachodniopomorska Encyklopedia, przedstawia prace i działania nad wspólnym projektem Książnicy Pomorskiej i Fundacji sedina.pl utworzenia bazy danych oraz wspólnego serwisu informacyjnego: Encyklopedia Pomorza Zachodniego Pomerania.pl. Kolejny tekst, Wydawnictwa Księgarni Polskiej w zbiorach Czytelni Naukowej Nr VII autorstwa Ludmiły Milc, omawia działalność Księgarni Polskiej we Lwowie i jej znaczenie dla kultury polskiej, ze szczególnym podkreśleniem roli jej właściciela Bernarda Połonieckiego, księgarza i nakładcy. Autorka opisuje kolekcję zbiorów wydanych przez księgarnię, które znajdują się w zasobach Czytelni Naukowej.

Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Wyroki TSUE dotyczące ebooków. Natomiast w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej, w którym Autorka omawia IOD a przepisy o dostępności. Numer uzupełniają: „O bibliotekach w prasie”, „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.