Bibliotekarz 3/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Marcowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstami w dziale „Artykuły”. Pierwszy z nich, autorstwa Marka M. Górskiego z Politechniki Krakowskiej, przewodniczącego Rady Wykonawczej KDBASP i Danuty Szewczyk-Kłos z Uniwersytetu Opolskiego, sekretarza Rady Wykonawczej KDBASP Biblioteki akademickie po wdrożeniu reformy szkolnictwa wyższego i w czasie pandemii, przedstawia nową sytuację, w jakiej znalazły się biblioteki wyższych uczelni i ich pracownicy. Autorzy artykułu nawiązują do wyników ankiety przeprowadzonej pod koniec 2020 r. przez RW KDBASP i omawiają zmiany, jakie zaszły w bibliotekach akademickich, ich wpływ na status zatrudnionych tam bibliotekarzy. Ważnym wątkiem poruszonym w tekście jest także organizacja pracy w czasie pandemii. Drugi artykuł, Małgorzaty Domagały z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Wskaźniki funkcjonalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego, przedstawia wyniki analizy sytuacji wybranych bibliotek według 8 wybranych wskaźników funkcjonalności przeprowadzonej w oparciu o dane Analizy Funkcjonalności Bibliotek Publicznych. Artykuł jest jedną z pierwszych prób analizy i ma zachęcić bibliotekarzy do podejmowania podobnych prób oceny działalności i efektywności pracy własnych bibliotek z wykorzystaniem dostępnych wskaźników funkcjonalności, co daje możliwość porównań z wynikami pracy bibliotek o podobnym potencjale i zbliżonych warunkach pracy. Kolejny tekst, Polska UKD Online Jolanty Hys z Biblioteki Narodowej, omawia prace i działania podjęte przez Narodową Książnicę w udostępnianiu UKD polskim bibliotekarzom. Są to m.in. wydane w 2019 r. tablice UKD, aktualizacja Poradnika UKD, Kartoteka wzorcowa UKD oraz wydanie pełne wzorcowe w języku polskim – baza Polska UKD Online na licencji Konsorcjum UKD zamieszczona na platformie Konsorcjum. Baza jest kompletną wersją pliku wzorcowego UKD, na bieżąco aktualizowaną, dostępną bezpłatnie i online. Ostatni tekst, Janiny Jagielskiej Zespół Historyczno-Pamiętnikarski. Nowe zadania, przedstawia najważniejsze prace Zespołu prowadzone od 1964 r., m.in. organizowanie wieczorów wspomnień, prace edytorskie oraz podjętą w ostatnich latach współpracę z Wikipedią w celu opracowywania i wprowadzania haseł poświęconych bibliotekarzom. Tekst kończy apel do struktur SBP i bibliotekarzy o włączenie się w prace nad uzupełnieniem haseł do Wikipedii z zakresu bibliotekarstwa.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy dwa teksty. Pierwszy z nich, Katarzyny Hryniewickiej z Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku Czytanie dla najmłodszych, omawia potrzeby dziecka związane z kontaktem z książką w kolejnych etapach jego rozwoju. Drugi, Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu Odczytywana wciąż na nowo „Lalka” Bolesława Prusa w plenerze, przedstawia wystawę zorganizowaną przed budynkiem biblioteki poświęconą Lalce z okazji 130. rocznicy wydania książkowego. Autorka omawia dzieje powstawania powieści, oczekiwane przez czytelników kolejne jej odcinki w „Kurjerze Codziennym”, a także niesłabnące zainteresowanie bohaterami powieści na tle XIX-wiecznej Warszawy. W dziale „Wspomnienia” publikujemy teksty o zmarłej w grudniu 2020 r. Teresie Świerczewskiej, założycielce i pierwszej Przewodniczącej Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”, osobie bardzo zaangażowanej w sprawy bibliotek i bibliotekarzy.

Marcowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Listy a działalność bibliotek (uwarunkowania formalno-prawne). Numer uzupełniają: „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.