Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2024
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik
Czerwcowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Skarbiec Polskiego Radia. Dział Nutoteki, Fonoteki i Biblioteki Archiwum Polskiego Radia Piotra Buczka, Reginy Grębskiej, Agnieszki Kleszcz i Gracjany Pyczot. Poznajemy historię, bogate i unikalne zbiory poszczególnych komórek Archiwum Polskiego Radia. Na uwagę zasługują zbiory zgromadzone w Nutotece i Fonotece przekazywane przez kompozytorów polskich. Z tekstu dowiadujemy się, że zbiory są udostępniane na miejscu. Działalność sekcji, komisji i zespołów Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Cz. 2 Marzeny Przybysz to następny artykuł w numerze. Autorka kontynuuje omawianie aktywności sekcji, komisji i zespołów problemowych w ostatnich 2 latach, nawiązuje do działań ujętych w Strategii SBP. Ponadto podkreśla, że prace podejmowane przez członków sekcji, komisji i zespołów wspierają działalność ZG SBP, są głosem doradczym i eksperckim, nawiązują do szeroko prowadzonych różnych form edukacyjnych i szkoleniowych.
W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy artykuł dr. Artura Borzęckiego Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie. Dobry rok „brylantowej” książnicy. Autor omawia ubiegłoroczne projekty, które przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa w MBP w Krasnymstawie. Na wyróżnienie zasługuje rozwój działalności kulturalno-oświatowej. Rok 2023 był rokiem wyjątkowego jubileuszu 75-lecia funkcjonowania biblioteki i okazją do podsumowania działalności i osiągnięć placówki. W kolejnym tekście Fotografie mają głos Magdalena Skrejko z Muzeum Fotografii w Krakowie omawia projekt Biblioteki Muzeum dotyczący udostępnienia i ponownego wykorzystania 300 fotografii ze zbiorów osobom niewidomym, niedowidzącym i starszym, mającym problemy ze wzrokiem. Poznajemy przebieg prac nad projektem, od wyboru fotografii poprzez ich opis i udostępnienie w katalogu online biblioteki. Rezultatem trzyletniego projektu jest dołączenie do opisów fotografii 300 plików dźwiękowych z audiodeskrypcją. Ostatni tekst MICKIEWICZA dwa oblicza, czyli wystawa w AMOSTKU Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu przedstawia wyjątkową wystawę udostępnioną czytelnikom w związku z mickiewiczowskimi rocznicami w 2023 i 2024 r. W ubiegłym roku minęła 200. rocznica wydania Dziadów cz. II i IV, natomiast w 2024 r. odbędzie się 190. rocznica wydania Pana Tadeusza. Autorka omawia zaprezentowane na wystawie różne wydania książek, ich ilustratorów, wydawców, począwszy od najstarszych wydań do współczesnych.
W dziale „Wywiady” zamieszczamy rozmowę z Justyną Rudominą, Bibliotekarzem Roku 2023, którą przeprowadziła Marzena Przybysz. Poznajemy młodą bibliotekarkę, jej drogę zawodową, pasje i marzenia, a także plany na najbliższy czas. Laureatka od kilku lat z ogromną pasją i zaangażowaniem pracuje w bibliotece w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie. Jej aktywność, prowadzone projekty, akcje promujące czytelnictwo i zmieniające obraz biblioteki w mediach wpływają na postrzeganie biblioteki i bibliotekarzy w oczach czytelników i użytkowników. J. Rudomina jest aktywna w Towarzystwie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz w SBP. Prowadzi szkolenia dla bibliotekarzy i z energią uczestniczy w konferencjach i spotkaniach środowiska bibliotekarskiego.
Czerwcowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „O bibliotekach w prasie” Anna Czajkowska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przedstawia aktywności bibliotek publicznych w województwie lubelskim. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Forma powołania dyrektora biblioteki publicznej. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.