Bibliotekarz 9/2021
Bibliotekarz 9/2021
Bibliotekarz 9/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

We wrześniowym numerze „Bibliotekarza” kontynuujemy prezentację tekstów cyklicznych, zapoczątkowanych w numerze wakacyjnym oraz przedstawiamy nowe, będące podsumowaniem pracy i inicjatyw bibliotek, doświadczeń i sylwetek bibliotekarzy. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Beaty Czekaj-Wiśniewskiej z Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Centralna Biblioteka Wojskowa. Więcej niż biblioteka. Cz. 2. Autorka nawiązuje do zadań realizowanych przez bibliotekę w zakresie gromadzenia zbiorów, opracowania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz udostępniania ich czytelnikom, przechowywania i ochrony zbiorów, konserwacji i introligatorstwa oraz digitalizacji. Na podkreślenie zasługuje prowadzona przez książnicę Wojskowa Biblioteka Cyfrowa Zbrojownia, a także wymagająca wysiłku organizacyjnego, przeprowadzona w ostatnich latach, gruntowna modernizacja gmachu CBW przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie. Drugi tekst, dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 2. O przewadze formy nad treścią (cechy formalne pisma), szczegółowo charakteryzuje pierwsze numery czasopisma, uwzględnia jego formalne cechy, np. układ treści na stronie. Autor omawia również rodzaj papieru, na którym drukowane były numery pisma, ich objętość, nakład, cenę, a także koszt zamieszczanych reklam. Na uwagę zasługuje omówienie układu typograficznego „Bibliotekarza”, stosowany krój i wielkość czcionki, a także zamieszczanie materiału ilustracyjnego. Artykuł wzbogacony jest skanami stron tytułowych pisma i zdjęciami bibliotek. W trzecim tekście, Sekcja Bibliotek Muzeów, Galerii i Instytucji Kultury przy ZG SBP. Kim jesteśmy? Co robimy? Gdzie o nas słychać i gdzie nas spotkać?, Katarzyna Žák-Caplot przedstawia dotychczasowe działania bibliotek muzealnych dotyczące współpracy i podjęcie starań inicjujących powstanie Sekcji. Autorka dostrzega w działaniach Sekcji drogę do pogłębiania współpracy i uregulowania zasad działania bibliotek w ramach muzeów.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy trzy teksty. Pierwszy z nich, Małgorzaty Dobkowskiej Lokalne a uniwersalne. Regionalia z Książnicy Podlaskiej, omawia ciekawe publikacje zgromadzone w Czytelni Ogólnej Książnicy. Przedstawione publikacje zostały wydane na Podlasiu w niskich nakładach i tylko pozornie dotyczyły lokalnych spraw, gdyż zawierały uniwersalne treści. Drugi, Małgorzaty Elżbiety Płoszczyńskiej z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Dlaczego warto zabezpieczyć zbiory biblioteczne folią samoprzylepną?, przedstawia praktyczne działania bibliotekarzy w zabezpieczaniu zbiorów przeznaczonych do wypożyczania w bibliotece. Ostatni, Katarzyny Pawluk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu 114 okładek polskich ilustratorów (a może być więcej), czyli pokazujemy nasze zbiory, omawia cenne publikacje zgromadzone w Galerii Książki Dziecięcej. Zbiory stały się podstawą wystawy zorganizowanej w MBP, która ukazuje piękno ilustracji książkowej, przypomina nazwiska wielu ilustratorów, nazwy oficyn wydawniczych.

W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę Marzeny Przybysz z Krzysztofem Dąbkowskim, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, jednym z laureatów konkursu ogólnopolskiego „Bibliotekarz Roku 2020”. Poznajemy osobę, która od wielu lat kieruje tą instytucją, angażuje się w prace Zarządu Głównego SBP, a także inicjuje i realizuje autorskie projekty promujące książkę i bibliotekę w środowisku miejskim Olsztyna, współpracuje z innymi instytucjami kultury. Laureata cechuje aktywność, ciekawość i dociekliwość społeczna, zaangażowanie w liczne inicjatywy i projekty oraz kampanie skierowane do mieszkańców miasta. Dzieli się z Czytelnikami nie tylko troską o zawód bibliotekarza, ale także radością życia, optymizmem i ukochaniem przyrody.

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Istota porozumień z wolontariuszami. Numer uzupełniają: „Z życia SBP” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.