Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności

Biblioteki w obliczu społecznych i technologicznych wyzwań współczesności

Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana Biblioteki w zmieniającym się otoczeniu społecznym ukazuje działalność bibliotek w obliczu zmian, jakie następują we współczesnym społeczeństwie. Druga część publikacji – Nowoczesne technologie w usługach bibliotecznych omawia technologiczne innowacje wprowadzane w różnych typach placówek. Tom zamyka część trzecia – Bibliotekarze wobec procesów digitalizacji i danetyzacji, która zawiera artykuły poświęcone kompetencjom pracowników bibliotek.

Autorami artykułów są bibliotekarze oraz pracownicy naukowi reprezentujący takie dyscypliny, jak nauka o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne i nauki pedagogiczne. Ich wspólnym obszarem zainteresowań są różnorodne aspekty adaptacji bibliotek do współczesnych realiów. Dlatego w poszczególnych tekstach autorzy stawiają pytania o przyszłość bibliotek w kontekście postępu technologicznego oraz globalnych wyzwań, omawiają technologiczne innowacje wprowadzane w różnych typach placówek oraz inicjatywy podejmowane przez nie we współpracy czy też na rzecz lokalnych społeczności, a wreszcie wskazują na zmieniające się role pracowników bibliotek w związku z postępującymi procesami cyfryzacji.

 

  Zobacz książkę