Drugie wydanie „Zarządzania Biblioteką”

Drugie wydanie „Zarządzania Biblioteką”

W przedsprzedaży ukazało się wznowienie bestselleru „Zarządzanie biblioteką”.

Książka stanowi drugie wydanie podręcznika akademickiego, który po raz pierwszy ukazał się w 2019 r. Jest to opracowanie mające na celu w kompleksowy sposób, zilustrować zagadnienia dotyczące zarządzania instytucjami bibliotecznymi różnych typów. Przemiany środowiska zewnętrznego ostatnich lat, w tym zmiany społeczne, technologiczne oraz ramy organizacyjno-prawne, w których działają biblioteki i bibliotekarze, wymuszają liczne przekształcenia w sposobie organizowania pracy tych placówek oraz zmiany w samym zawodzie bibliotekarza. Rodzi to potrzebę podsumowania tych zagadnień, a nade wszystko przedstawienia ich w syntetycznej, uporządkowanej formie (w wydaniu drugim dokonano pewnych uaktualnień oraz wprowadzono zagadnienie wielokulturowości w bibliotekach).

ZOBACZ