Hanna Diduszko

WIEDZA, WZRUSZENIA, REFLEKSJE, ZABAWA, OPOWIEŚCI Recenzje wybranych książek dla dzieci i młodzieży (2002–2020)

Zapowiadana pozycja to praktyczny przewodnik po najbardziej wartościowych wydawnictwach dla dzieci i młodzieży

Dla wygody adresata niniejszego zbioru (bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców) książka podzielona jest na pięć rozdziałów, porządkując recenzje według praktycznego klucza bibliotecznego.

Rozdział I – to trzynaście recenzji książek adresowanych do dzieci, zaliczanych przez bibliotekarzy do POZIOMU 0 (0 – 5 lat), rozdział drugi to dwadzieścia dwie recenzje książek dla dzieci z POZIOMU I (6 – 8 lat), rozdział trzeci – siedemnaście recenzji książek dla dzieci z POZIOMU II (9 – 10 lat), rozdział czwarty – dziewiętnaście recenzji książek dla dzieci z POZIOMU III (11 – 14 lat), wreszcie rozdział piąty, najkrótszy – to cztery recenzje książek dla tak zwanych młodych dorosłych – POZIOM IV (czyli dla młodzieży powyżej 15 roku życia). Taki podział nie oznacza, rzecz jasna, że pośrednicy w lekturze (bibliotekarze, nauczyciele, rodzice) nie mogą proponować dzieciom książek w sposób bardziej elastyczny. Wiadomo, że jest wiele dzieci, które na przykład teoretycznie zaliczymy do grupy czytelniczej z poziomu I, ale z powodzeniem można im zaproponować niektóre książki z poziomu II (a niekiedy nawet III). Istnieją też dzieci starsze, które chętnie czytają i oglądają książki dla dzieci młodszych bądź całkiem małych.

ZOBACZ