Jan Muszkowski – Ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje
Cena:27,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Czapnik G., Gruszka Z., Ladorucki J.
Rok wydania:2014
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Liczba stron:224
ISBN:978-83-64203-21-3

Opracowanie „Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Tradycje i kontynuacje” obejmuje 15 tekstów, przygotowanych przez grono specjalistów bibliologów i bibliotekarzy z kilku ośrodków akademickich w kraju.

Poszczególne artykuły zgrupowano w czterech częściach, w których analizie podlegają kolejno: sylwetka i działalność organizacyjna J. Muszkowskiego, paradygmaty oraz koncepcje leżące u podstaw jego teorii książki, dzieła naukowe i popularyzatorskie profesora oraz współczesne kontynuacje Jego myśli. Zgromadzone artykuły dowodzą niezbicie żywotności poglądów sformułowanych przez uczonego, stanowią też hołd środowiska naukowego i zawodowego dla wybitnego profesora w 60 rocznicę jego śmierci.