Bibliotekarz 6/2021
Bibliotekarz 6/2021
Bibliotekarz 6/2021
Cena:17,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” poświęcony jest ważnym problemom bibliotecznej praktyki, nawiązującym do różnych aspektów życia codziennego, regulacji prawnych oraz zasad działania, którym współczesne biblioteki powinny poświęcać szczególną uwagę. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem dr Agnieszki Strojek z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego Rozbudowa Biblioteki na Koszykowej. Autorka artykułu przedstawia, uwieńczone sukcesem po wieloletnich przygotowaniach, dwuetapowe prace nad przebudową i modernizacją biblioteki, rozpoczęte w 2005 r. a sfinalizowane w 2021 r. Pierwszy z etapów zakończył się powstaniem nowych czytelń i powierzchni magazynowych. Drugi, trudny pod względem urbanistycznym i architektonicznym, obejmował przebudowę budynku tzw. Plomby oraz stworzenie nowego wizerunku fasady głównej Książnicy od ul. Koszykowej. Choć całość inwestycji trwała dość długo, z jej efektów zadowoleni są zarówno pracownicy biblioteki, jej użytkownicy oraz mieszkańcy Warszawy, którzy w centrum miasta mogą podziwiać atrakcyjny obiekt. Kolejny tekst, Bożeny Winiarskiej z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie Zostań w domu. Kilka refleksji z czasu pandemii, opisuje sytuacje i nastroje w czasie zamknięcia biblioteki w ciągu minionego roku. Ciekawie przedstawiony przez Autorkę przebieg ubiegłorocznych wydarzeń dopełniają komentarze bibliotekarzy z Książnicy i bibliotek województwa zachodniopomorskiego, ilustrujące konkretne inicjatywy, opisy działań, oddające odczucia i nastroje panujące wśród bibliotekarzy oraz czytelników bibliotek. Trzeci artykuł, Joanny Piekarskiej z Biblioteki Narodowej w Warszawie O poszukiwaniu skarbów, czyli uzupełnianie zbiorów Biblioteki Narodowej, przedstawia politykę i zasady gromadzenia zbiorów oraz prace prowadzone nad ich uzupełnianiem w czasie pandemii. Do szczególnie ważnych prac Autorka zalicza współpracę z wieloma instytucjami, w tym m.in. z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi. Ostatni tekst to Biblioteki (bez) przyszłości? dr. Tomasza Pawlika, który zawiera refleksje nad kondycją i wizerunkiem współczesnych bibliotek, po rocznym okresie pandemii. Zdaniem Autora biblioteki przyszłości to miejsca dobrze przygotowane na nowych użytkowników, których pozyskają bibliotekarze ze wsparciem nowoczesnej technologii.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy tekst autorstwa Małgorzaty Dobkowskiej z Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku Czytelnia – tylko korzystać!, który przedstawia Czytelnię Ogólną Książnicy, jej zbiory, organizację pracy i funkcjonowanie w czasie pandemii. Zbiory czytelni zawierają wiele roczników gazet i czasopism, w tym tytuły regionalne. Biblioteka gromadzi i udostępnia w czytelni tzw. egzemplarz regionalny publikacji dotyczących północno-wschodniej Polski, województw podlaskiego, Suwalszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej. W dziale „Wywiady” prezentujemy rozmowę z Elżbietą Kampą, wieloletnią dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu, którą przeprowadziła Marzena Przybysz. Poznajemy pełną pasji i zaangażowania bibliotekarkę, która swoje powołanie odkryła dość wcześnie i z sukcesem zrealizowała zawodowe plany i marzenia. Jednym z nich była budowa nowej siedziby dla miejskiej książnicy, podjęta 15 lat temu. Otwarcie w 2011 r. nowego nowoczesnego budynku miejskiej biblioteki stworzyło przed dyrektor E. Kampą i pracownikami nowe możliwości działania. Poznajemy osobę, której w życiu zawodowym towarzyszyły liczne sukcesy, wieloletnia aktywność w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, ale też trudności i rozterki. W dziale „Przegląd piśmiennictwa” zamieszczamy omówienie publikacji Mobilna biblioteka, pod redakcją Mai Wojciechowskiej, wydanej w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP w 2021 r.

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” kończą, jak zwykle, stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Rozpowszechnianie wizerunków przez biblioteki (przegląd orzecznictwa). W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” kolejny artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Błędy popełniane przy organizowaniu szkoleń i zajęć online. Numer uzupełniają: „Z życia SBP ” i „Z życia Koszykowej” oraz Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.