Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym. Badania, zasoby, użytkownicy
Cena:45,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Korycińska-Huras Agnieszka, Janiak Małgorzata
Rok wydania:2015
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Format:B5
Liczba stron:464
ISBN:978-83-64203-37-4

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej działalności badawczej lub wdrożeniowej zajmują się różnymi aspektami komunikacji naukowej w środowisku cyfrowym. W zamyśle nie jest więc pełną panoramą wiedzy o wirtualnym obiegu przekazów naukowych, lecz wycinkowym obrazem stanu badań i refleksji teoretycznej na ten temat, tak jak przedstawia się on w roku 2014.

Problematyka tomu obejmuje modelowanie procesów i aktualny kontekst prawny komunikacji naukowej w sieci, tworzenie i zarządzanie kolekcjami dokumentów cyfrowych w ramach Zielonej Drogi dostępu do publikacji naukowych, optymalizacji katalogów bibliotecznych i rejestracji bibliograficznej dorobku naukowego pracowników uczelni oraz różnorodne zagadnienia związane z badaniem potrzeb użytkowników informacji cyfrowej.