Komunikacja sponsoringowa w sporcie XXI wieku
Cena:38,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Format:B5
Liczba stron:344
ISBN:978-83-65741-48-6

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych, którzy zajmują się komunikacją na poziomie całej organizacji. Mogą to być pracownicy korporacji, ale opisane tu zasady ko­munikacji są użyteczne również dla specjalistów i menedżerów pracujących w jednostkach budżetowych, samorządowych, związkach sportowych, klubach, fundacjach i stowarzyszeniach. Może również stanowić kompendium wiedzy dla studentów zarówno studiów licen­cjackich, jak i magisterskich, podyplomowych oraz doktoranckich. Książka stanowi przegląd publikacji środowisk naukowych i konfrontacji ich z doświadczeniem i wiedzą praktyków. Autor opisuje rynek sponsoringu sportowego w Polsce, wydatki sponsoringowe na świecie, prawa w sponsoringu do tytułów i znaku, drabinkę sponsorską oraz prawa wyłączności, prawa do wizerunków, prawa reklamowe, prawa marketingowe, sprzedażowe i public relations. Wśród ponad 500 materiałów źródło­wych wykorzystanych w publikacji znalazły się monografie naukowe, artykuły, raporty, badania i ekspertyzy, akty prawne, literatura popularnonau­kowa, netografia, umowy, prezentacje.