Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 2013-2017 Suplement
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2019
Seria wydawnicza:Poza seriami
Format:A5
Liczba stron:140
ISBN:978-83-65741-03-5

Publikacja obejmuje kronikarski zapis zaledwie pięcioletniego, ale jakże bogatego w wydarzenia okresu, kończącego pierwsze stulecie dziejów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W latach 2013-2017 podjęto intensywne działania w zakresie umocnienia roli bibliotek w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, standaryzacji usług bibliotecznych, aktywizacji na forum międzynarodowym. Zwieńczeniem tej działalności były dwa wydarzenia o historycznym znaczeniu: organizacja Kongresu IFLA w Polsce oraz Jubileusz 100-lecia SBP.