Cena:39,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Jaskiernia Alicja, Gajlewicz-Korab Katarzyna, Głowacki Michał, Łoszewska-Ołowska Maria, Szurmiński Łukasz
Rok wydania:2022
Seria wydawnicza:Poza seriami
Oprawa:miękka
Format:B5
Liczba stron:236
ISBN:978-83-65741-90-5

Monografia Media a wartości demokratyczne. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Adamowskiemu  to publikacja podwójnie wartościowa, merytorycznie celowa i społecznie bardzo potrzebna. Dyktuje to zarówno postać szacownego Jubilata wybitnego medioznawcy i popularyzatora nauk o komunikacji społecznej i mediach, któremu monografia jest dedykowana, jak i poruszana przez Autorów problematyka wpływu mediów na wartości demokratyczne. (…)

Grono Autorów współtworzą uznani naukowcy reprezentujący niemalże wszystkie w Polsce ośrodki naukowe, które prowadzą kształcenie z zakresu dziennikarstwa, medioznawstwa, informatologii i bibliologii. Ich obecność w tomie zaznacza wybitną rolę, jaką odegrał Jubilat w dziejach polskiego medioznawstwa, co widoczne jest nie tylko w podejmowanej tematyce, ale również w wysokiej merytorycznie i metodologicznie jakości rozważań.

Szerokie spektrum zagadnień prezentowanych adekwatnie do pogłębionej wiedzy i badań, a także ich  metodologiczne zróżnicowanie są niezwykłym atutem książki, która ukazując przemiany, jakim podlegają media na przestrzeni lat wskazuje na ich znaczenie  w kształtowaniu demokracji.

Z recenzji dr hab. Anny Ryłko-Kurpiewskiej, prof. UG