Nagroda Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej

Nagroda Młodych SBP im. prof. M. Dembowskiej

Zapraszamy do udziału w Konkursie wszystkie uczelnie kształcące bibliotekarzy, architektów informacji, pracowników informacji naukowej. 

Jednym z celów konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa,  informacji naukowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Pierwszą nagrodą jest publikacja nagrodzonej pracy w Wydawnictwie Naukowym i Edukacyjnym SBP.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają książki Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.

Gorąco zachęcamy promotorów i absolwentów do zgłaszania prac magisterskich z lat 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 do dnia 30 kwietnia 2024 r. w postaci elektronicznej na adres: wydawnictwo@sbp.pl

Informacji udziela sekretarz Konkursu Marta Lach m.lach@sbp.pl
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2024 roku.
Regulamin: https://sbp.pl/images/files/SBP/Regulamin_Nagroda-Mlodych-SBP.pdf