Prenumerata czasopism SBP

2021-09-30
Nagroda ACADEMIA 2021 – wyróżnienie dla naszej publikacji!

Podczas tegorocznych targów książki otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2021 na najlepszą publikację akademicką i naukową. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że doceniono naszą "Książkę w życiu seniorów na początku XXI wieku". Jej autorką jest Renata Aleksandrowicz. Publikację tę wydaliśmy w zeszłym roku. Jest ona dostępna na stronie naszego Wydawnictwa SBP w formie e-booka.

Co w naszej książce doceniło jury?

"Książka w życiu seniorów..." składa się z części teoretycznej, która ukazuje starość na tle przemian społeczno-kulturowych, oraz z części praktycznej, opartej na badaniach empirycznych i dotyczącej zachowań lekturowych ludzi starszych. Autorka przeprowadziła badania wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i całościowo zarysowała ich lekturowe przeżycia, emocje i refleksje. Stworzyła  panoramę czytelniczych doświadczeń, której część zatrzymała w kadrze upływającego czasu.

ZOBACZ PUBLIKACJĘ


Konkurs ACADEMIA dla najlepszych książek naukowych i akademickich - kto wygrał?

W tym roku, jak ogłosili organizatorzy, do konkursu stanęło 130 publikacji, które zgłosiło aż 45 wydawców. Oceniający określili je jako "niezwykle wartościowe" i  stawiające przed jury "niezwykle trudne zadanie". Ciału oceniającemu przewodniczył prof. dr. hab. inż. Roman Barlik z Politechniki Warszawskiej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne.

Nagrodę Główną ACADEMIA 2021 otrzymała publikacja Wydawnictwa Exemplum Tomasz Adamski „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie” autorstwa Marka Pietrygi. Zwycięzca otrzymał 4000 zł.

Swoje nagrody przyznali także rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Nagrodę rektora UW dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych zdobyła praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego, wydana przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA„Cmentarz Na Rossie w Wilnie – historia, sztuka, przyroda”. 

Nagroda Rektora PW dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych trafiła do Wydawnictw AGH. Otrzymała ją książka  „Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia” autorstwa Barbary Florkowskiej, Romualda Włodka, Marka Florkowskiego i Macieja Kuniewskiego.


Wyróżnienia w konkursie ACADEMIA 

Podczas spotkania na Warszawskich Targach Książki (które w tym roku odbyły się pod Pałacem Kultury i Nauki) ogłoszono również publikacje, które otrzymały wyróżnienia specjalne za ich kształt edytorski. Oto docenione książki:

 • "Primordia Romana. Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta", Agata Aleksandra Kluczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego;
 • "Profesor Ludwik Sitowski 1880-1947", Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu;
 • "Mądrość chińskich aforyzmów. O państwie, prawie, polityce i władzy", Kamil Zeidler, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego;
 • "Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015", Ada Arendt, Marcin Bogucki, Paweł Majewski, Kornelia Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego;
 • "Kronika, to jest historyja świata", Marcin Bielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • "Planty, promenady, ringi. Śródmiejskie założenia pierścieniowe Gdańska, Poznania, Wrocławia i Krakowa", Łukasz Bugalski, Fundacja Terytoria KsiążkiWyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Rektora Politechniki Warszawskiej


Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznano książkom akademickim z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych:

 • „Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku”, Dariusz Nowacki, Magdalena Piwocka, Danuta Szewczyk-Prokurat, wyd. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum;
 • „Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju”, Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski, wyd. Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA;
 • „Obłędne Ogrody. Terapeutyczne właściwości krajobrazu jako podstawa kompozycji zespołów szpitali psychiatrycznych XIX i na początku XX wieku”, Anna Staniewska, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej;
 • „Rolka sztokholmska. Skarb Zamku Królewskiego w Warszawie”, Marta Zdańkowska, wyd. Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Wyróżnieniami Rektora Politechniki Warszawskiej doceniono dwie publikacje akademickie z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Obydwie otrzymała Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej:
 • „Politechnika Wrocławska 1945-1952”, Marek Burak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 • „Zastosowanie przetwarzania sygnałów w fuzji danych strumieniowych”,  Krzysztof Brzostowski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej