Poradnik Bibliotekarza 5/2021
Cena:19,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0032-4752
Częstotliwość:miesięcznik

Zbyt powoli, ale zbliża się do nas pełnia wiosny. Niestety czas radości, pozytywna energia „bibliotekarskiego i czytelniczego maja”, zostały przerwane wiadomością o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP. Jej nieoczekiwane, nagłe odejście pozostawiło wiele spraw rozpoczętych, niezakończonych planów, pomysłów, inwencji dotyczących bibliotekarstwa, które było pasją jej życia. Kochała książki, teatr, interesowały ją różne wydarzenia kulturalne. Była osobą o dużej kulturze osobistej, wrażliwości i empatii. Możemy teraz powiedzieć tylko – „żegnaj Joanno, będziemy o Tobie pamiętać!”.

Czas wrócić do numeru majowego, który jak co roku, tak i obecnie, nawiązuje do Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, i hasła Tygodnia Bibliotek, które w tym roku brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Obecnie mija 18 lat realizacji tej znakomitej akcji bibliotecznej, podobna rocznica dotyczy przynależności Polski do Unii Europejskiej. Tę zbieżność rocznic dostrzegła Joanna Filimonow w swoim opracowaniu, podsumowującym założenia i hasła Tygodni Bibliotek od początku, czyli od 2004 r. Lektura tekstu pozwala docenić rangę tej imprezy i znaczny dorobek SBP w tym zakresie. Warto prześledzić razem z autorką bogactwo idei i nawiązanie do aktualnych problemów, którymi żyło społeczeństwo i kultura. Z okazji Dnia Bibliotekarza mały prezent w postaci artykułu „Bibliotekarze w filmie”. Robert Kościelny prezentuje filmy fabularne i seriale, głównie amerykańskie, w których aktorzy grają postaci bibliotekarzy (bibliotekarek). Z okazji Roku Norwidowskiego prezentujemy osobiste spojrzenie Grażyny Lewandowicz- Nosal na życie i miejsca związane z poetą, i ogłaszamy konkurs na scenariusz (m.in. lekcji bibliotecznej, konkursu lub spotkania) dotyczący jego twórczości. W tym numerze znajduje się rozstrzygnięcie konkursu „Regionalizm – specjalność bibliotek”. Gratulujemy MBP w Śremie zajęcia 1. miejsca, a także pozostałym nagrodzonym. Miasto Śrem i jego miejska biblioteka dbają o kultywowanie swojego dziedzictwa kulturowego. Interesujące wydawnictwa, wystawy, imprezy regionalne zachęcają mieszkańców do szukania swojej tożsamości i przywiązania do regionu. Warto zwrócić uwagę czytelników na wywiad Moniki Simonjetz z Dominiką Jankowiak – bibliotekarką z BPMiG we Wschowie. Pani Dominika, pasjonatka zawodu bibliotekarskiego, zdecydowała się na sesję ślubną w oryginalnym wnętrzu swojej macierzystej biblioteki.

Zgodnie z programem naszych turystycznych wycieczek w maju wyruszamy na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, aby odwiedzić nową bibliotekę w Ludwinie „Bramę Pojezierza”, która oferuje dostęp do zbiorów, imprez kulturalnych i edukacyjnych w swoich nowoczesnych wnętrzach. Można śmiało powiedzieć, iż biblioteka wpisuje się w ideę „trzeciego miejsca”, o którym pisze w felietonie Olga Nowicka. Numer kończymy zestawieniem bibliograficznym nawiązującym do 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.

Życzymy udanej, majowej lektury
Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”