Poradnik Bibliotekarza 9/2020
Cena:19,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
ISSN:0032-4752
Częstotliwość:miesięcznik

Zbliża się wrzesień. Czas pożegnać te dziwne w tym roku wakacje, w cieniu pandemii koronawirusa. Życie jest inne (gospodarka odblokowana, odbywają się imprezy, biblioteki coraz częściej zapewniają czytelnikom wolny dostęp do półek, dzieci przygotowują się do szkoły), ale czujemy obecność wirusa, który nie tylko nas nie opuszcza, ale liczba zachorowań wzrasta.

Nawiązując do nakreślonej wyżej sytuacji, przedstawiamy w numerze powakacyjnym rozważania nt. literatury dla dzieci i młodzieży, na przełomie roku 2019/2020. Na podstawie informacji Biblioteki Narodowej analizującej wpływ wydawnictw pod względem doboru tematycznego, stan literatury dla niedorosłych czytelników można określić jako średnio dobry. Cieszy fakt wzrostu wydań książek dla najmłodszych (0-5 lat), a także ponownego odzyskania swojego miejsca przez fantastykę adresowaną do młodzieży. Michał Zając analizuje sytuację literatury dla dzieci i młodzieży w cieniu pandemii, zwracając uwagę na stagnację na rynku wydawniczym, brak nowości, ograniczoną do internetu promocję. Autor zastanawia się nad przyszłością tego segmentu książki. Opinie wydawców są raczej pesymistyczne, wskazują na możliwą tendencję spadku sprzedaży książek i wzrostu ich ceny. Z drugiej strony jest to okres nobilitacji czytelnictwa w związku z kwarantanną domową, wzrosła ranga czytania jako sposobu na wyjście z izolacji domowej. Z tym artykułem koresponduje tekst Agaty Arkabus o odbiorze czytelniczym przez młodzież lektur szkolnych. Młodzież czyta, ale nie lubi tekstów obowiązkowych i zbyt długich. Autorka widzi możliwość akceptacji lektur przez uczniów w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, lektury dostępne w sieci, lektury na ekranie. Biblioteki publiczne w Polsce obsługują również społeczność wielokulturową. Są to różne nacje narodowościowe, od sąsiednich krajów po nawet azjatyckie (Wietnam). Stąd warto przygotować się do obsługi takich czytelników i zaznajomić z zasadami (wytycznymi) współpracy bibliotekarza z czytelnikiem zagranicznym.

Kontynuujemy cykl rozmów z pisarzami w ramach akcji „Kwarantanna z pisarzem” – tym razem o swojej pracy pisarskiej, związku bibliotekarstwa z literaturą opowiedziała Agnieszka Olszanowska, związana zawodowo z biblioteką szkolną, a obecnie pedagogiczną. W numerze publikujemy trzy teksty wyróżnione w konkursie „Dobre praktyki w motywowaniu do czytania”. Zapraszamy do uroczego Koszalina. Koszalińska Biblioteka Publiczna w momencie oddania nowego budynku w latach siedemdziesiątych zaliczana była do najnowocześniejszych placówek w kraju. Obecnie dba o unowocześnianie swoich wnętrz, oddając w kwietniu br. pięknie zaprojektowaną Mediatekę będącą nie tylko wypożyczalnią zbiorów audiowizualnych, ale także przestrzenią do organizowania wystaw, kameralnych koncertów i spotkań.

W felietonie Olgi Nowickiej wracamy ponownie do tematyki związanej z koronawirusem i czytaniem. Książka ma duże walory terapeutyczne, to „światełko w pandemicznym świecie”…

Numer kończymy propozycją konkursu czytelniczego, przed tegorocznym Narodowym Czytaniem, związanego z Balladyną Juliusza Słowackiego.

Życzymy dobrej lektury w nastroju powakacyjnym.

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza”