Bibliotekarz_rekl_small listW listopadowym „Bibliotekarzu” dużo praktycznej wiedzy i inspiracji.
Zobaczcie, co przygotowaliśmy w tym miesiącu.

Rola bibliotek szkół wyższych w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej

Joanna Potęga z Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Danuta Szewczyk-Kłos z Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego przedstawiają system oceny działalności naukowej w Polsce i proces jego zmiany na przestrzeni minionych lat. Omawiają szczegółowo zmiany wprowadzone do procesu ewaluacji obejmującej lata 2017-2021, podkreślają bardzo ważną rolę jaką obecnie spełniają biblioteki wyższych uczelni w zakresie zbierania informacji o dorobku naukowym pracowników, publikowaniu bibliografii oraz sporządzaniu analiz bibliometrycznych.

PRAWO BIBLIOTECZNE. Istota kaucji bibliotecznej

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy o bibliotekach, biblioteki, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2 tej ustawy, czyli m.in. samorządowe biblioteki publiczne, i których usługi są co do zasady ogólnie dostępne i bezpłatne, mogą pobierać opłaty w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

Wystawy pocztówek ze zbiorów Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Omówione w artykule Katarzyny Męzik wystawy udowodniły w jak znaczącym stopniu niewielka karta pocztowa przemawia do wyobraźni i dostarcza informacji o czasach, wydarzeniach i ludziach – jest cennym dokumentem życia społecznego, wartym dalszych badań, ochrony i popularyzacji. Sprawdza się jako element lub główny temat wystaw, dla zwiedzających jest atrakcyjna wizualnie i często niesie ze sobą wartość sentymentalną.

Książka i czytelnictwo w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem

Pisząc o wykluczeniu społecznym, jako tle do rozważań o roli książki i czytelnictwa, Autorka Monika Kamper-Kubańska odnosi się do definicji takich pojęć jak stygmatyzacja, marginalność czy marginalizacja. Są to bowiem synonimy i słowa powiązane znaczeniowo z tytułowym pojęciem.

Warto pamiętać o słowach Roberta Escarpita, który powiedział, że czytanie – to jedna z bram do wolności.

Działania wspierające osoby wykluczone społecznie winny prowadzić do kreowania przestrzeni, w której możliwe jest przywracanie wartości bycia Homo legens. Oddziaływania, nie tylko terapeutyczne, podejmowane z wykorzystaniem m.in. biblioterapii jako formy pracy, powinny doprowadzić nie tylko do wytworzenia potrzeby czytania, ale nade wszystko do wzmocnienia lub zbudowania kompetencji czytelniczych, które pozwolą, nie tylko na zapoznanie się z treściami, ale także pozwolą na przeżywanie i refleksyjne podejście do świata, w tym świata poznanego i zastanego.

Rozprowadzanie i sprzedaż druków przez księży misjonarzy warszawskich
w latach 1809-1812

Artykuł poświęcony jest omówieniu wyników badań prowadzonych przez Autorkę Martynę Deszczyńską nad archiwum warszawskiego Zgromadzenia Misjonarzy przy Kościele św. Krzyża. Poznajemy w nim biblioteczno-edytorską i handlową aktywność misjonarzy od strony praktycznej, ważną, ale dotychczas mało znaną sferę ich działalności.

Niewielka, kilkuosobowa grupa warszawskich misjonarzy, oddelegowana do pracy w drukarni, zajmowała się sprzedażą setek, jeśli nie tysięcy egzemplarzy i co najmniej kilkudziesięciu tytułów dzieł z różnych dziedzin wiedzy.

Co jeszcze?

  • Z życia SBP. Odbyło się 14. Forum Młodych Bibliotekarzy, Zabrze, Katowice; Relacje z międzynarodowych konferencji IFLA oraz LIBER

    Z życia Koszykowej. Mickiewicz na Koszykowej. Pracownicy Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zapragnęli wziąć udział w akcji i przygotowali nie lada gratkę dla czytelników. Z okazji Narodowego Czytania nagrali wybrane dzieła z Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Na kanale YouTube biblioteki można zarówno wysłuchać nagrań audio utworów: „Lilije”, „Czaty”, „Pani Twardowska”, jak i podziwiać nagranie wideo „Świtezianki”.

    Postaktualia. Jacek Wojciechowski pisze: Dawno temu, wkrótce po zakończeniu wojny, los zawlókł mnie do Londynu…

ML


Podejmujemy tematy ważne i aktualne. Nasze teksty to treści najwyższej jakości – szczegółowe opracowania dotyczące rynku książki, informacji naukowej i praktyki bibliotekarskiej. Piszą dla nas znani i cenieni w środowisku autorzy.

Przyjmujemy zamówienia na prenumeratę czasopism SBP. W prezencie praktyczny KALENDARZ BIBLIOTEKRZA 2023 – nakład jest ograniczony.

TYTUŁ CZASOPISMO E-CZASOPISMO
miesięcznik
BIBLIOTEKARZ
258 zł 174 zł
miesięcznik
PORADNIK BIBLIOTEKARZA
282 zł 198 zł
kwartalnik
PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
196 zł 180 zł
półrocznik
ZIN
118 zł 110 zł

Zobacz prenumeratę

Zobacz czasopismo