Zagadnienia Informacji Naukowej – PRENUMERATA ROCZNA
PAKIETY Z OKRESAMI PRENUMERATY:
Już od:
118,00PLN
Ilość: szt.
ISSN:0324-8194
Częstotliwość:półrocznik

Co otrzymasz w ramach rocznej prenumeraty:

  • 2 wydania półrocznika Zagadnienia Informacji Naukowej
  • bezpłatną wysyłkę czasopisma
  • gwarancję najniższej ceny

Chcesz zamówić pakiet prenumerat do swojej firmy lub chciałbyś podarować prenumeratę swoim kluczowym klientom? Skontaktuj się z nami, wspólnie z Tobą opracujemy najlepszą ofertę.

Beata Pudełko
e-mail: sprzedaz@sbp.pl


Półrocznik ukazuje się od 1962 r. Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne adresowane są do wykładowców, badaczy i studentów nauki o informacji, a także praktyków działalności informacyjnej, krytycznie analizujących metody i narzędzia jej realizacji w różnych środowiskach dziedzinowych i organizacyjnych oraz polityków i donatorów działalności informacyjnej w różnych dziedzinach. Lektura czasopisma może też zainteresować wykładowców, studentów i badaczy innych dyscyplin, które zajmują się równymi aspektami funkcjonowania informacji we współczesnym świecie.

Zagadnienia Informacji Naukowej jest wykazywany na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą punktów 40. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Google Scholar, Index Copernicus, EBSCO (Library and Information Science and Technology Abstracts), Pol-index, Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Worldcat. Czasopismo znajduje się na liście referencyjnej ERIH Plus.