Zagadnienia Informacji Naukowej 2/2021
Cena:59,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2021
ISSN:0324-8194
Częstotliwość:półrocznik
ROZPRAWY. BADANIA. MATERIAŁY | THESES. RESEARCH. MATERIALS
Dorota Siwecka
Awareness of Linked Open Data Among the Employees of Polish Libraries, Archives, and Museums. Results of a Survey – Pilot Study [Linked Open Data w świadomości polskich pracowników bibliotek, archiwów i muzeów. Wyniki sondażu – badania pilotażowe]

Anna Kamińska
The Concept of University Education of Information Professionals in Digital Humanities [Koncepcja akademickiego kształcenia specjalistów informacji w zakresie humanistyki cyfrowej]

Adam Jachimczyk
Ilościowa analiza wykorzystania oprogramowania w badaniach bibliometrycznych [Quantitative Analysis of the Use of Software Tools in Bibliometric Studies]

Andrzej Gil
Angażowanie użytkowników w proces projektowania stron internetowych i aplikacji mobilnych za pomocą platform crowdsourcingowych [Crowdsourcing Platforms: a Tool for User Engagement in the Process of Designing Websites and Mobile Applications]

RECENZJE I OMÓWIENIA | REVIEWS
Claudio Gnoli (2020). Introduction to Knowledge Organization [Wprowadzenie do organizacji wiedzy]. London: Facet Publishing (Bartłomiej Włodarczyk)

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW | GUIDELINES FOR AUTHORS

Kupujący tę książkę kupili także: