Zmiany w punktacji czasopism naukowych – zyskuje Przegląd Biblioteczny

Resort nauki opublikował nową listę punktowanych czasopism naukowych. W nowym wykazie zwiększono liczbę punktów z 20 do 40 dla Przeglądu Bibliotecznego – kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Przegląd Biblioteczny to najstarsze, wiodące polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, obejmujące wszystkie podstawowe nurty polskiego i światowego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej.

Ukazuje się od 1927 roku i od początku skupia wokół siebie środowisko najwybitniejszych polskich bibliotekoznawców i praktyków bibliotekarstwa. Artykuły zamieszczane na łamach Przeglądu Bibliotecznego są publikowane w językach polskim lub angielskim.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY