Zostawili swój ślad… Bibliotekarze zmarli w latach 2011–2018
Cena:25,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Dudzińska Elżbieta, Barteczko Ewa
Rok wydania:2019
Seria wydawnicza:Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych
Format:A5
Liczba stron:184
ISBN:978-83-65741-31-8

Kolejny, szesnasty, tom serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” zatytułowany Zostawili swój ślad... Bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 obejmuje biogramy dziewiętnastu osób zasłużonych w skali kraju lub regionu. Byli to bibliotekarze, którzy w trudnych warunkach starali się, w miarę swoich możliwości, zdobyć odpowiednie kwalifikacje, aby modernizować swoje miejsca pracy, a w przypadku dyrektorów i wicedyrektorów, całe biblioteki. Korzystając z zasadniczych zmian społeczno-politycznych, przeprowadzali biblioteki przez komplikowany okres transformacji ustrojowej.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.