Bibliotekarze i pracownicy książki województwa śląskiego
Cena:27,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Kycler Maria, Sadowska Jadwiga
Rok wydania:2021
Seria wydawnicza:Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych
Format:A5
Liczba stron:148
ISBN:978-83-65741-59-2

Siedemnasty tomik serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” poświęcony jest bibliotekarzom i pracownikom książki województwa śląskiego. Zamieszczamy w nim biogramy i wspomnienia o 22 zmarłych osobach, zasłużonych dla rozwoju bibliotekarstwa, informacji, czytelnictwa i szkolnictwa akademickiego. Wszyscy oni związali swój los ze Śląskiem, choć pochodzili z różnych regionów Polski: ze Lwowa, Stanisławowa, Gorlic, Śląska Cieszyńskiego, Krakowa, Łodzi, okolic Kielc, Warszawy, Poznania. Łączyła ich pasja krzewienia oświaty, kultury, popularyzacji książki i czytelnictwa, badania śląskiej kultury. Pochodzili z rodzin inteligenckich, robotniczych, górniczych, chłopskich. Mieli wykształcenie filologiczne, historyczne, pedagogiczne, ekonomiczne, matematyczne, techniczne. Niektórzy zaczynali pracę jeszcze w Bibliotece Sejmu Śląskiego, późniejszej Bibliotece Śląskiej, inni byli pracownikami powstałego w 1968 r. Uniwersytetu Śląskiego, jeszcze inni pracowali w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej czy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach. W bibliotekach pełnili funkcje kierownicze, byli dyrektorami, kierownikami działów, specjalistami od zbiorów specjalnych. Angażowali się w prace organizacyjne, naukowe, bibliograficzne, redakcyjne, dydaktyczne, popularyzatorskie. Byli to bez wątpienia ludzie niepospolici. Autorzy wspomnień znali ich, często osobiście, czasem byli wręcz zaprzyjaźnieni. Niekiedy byli to dla nich dyrektorzy, kierownicy, mentorzy. Zawsze były to osoby ważne, odznaczające się nie tylko solidną, uczciwą i oddaną pracą na rzecz bibliotek, czytelników i społeczności lokalnych, ale też zwracające uwagę i budzące podziw swoim zachowaniem, kulturą, sposobem bycia, zainteresowaniami.

Publikację dofinansowano z budżetu Województwa Śląskiego (dotacja podmiotowa dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach)