Zaprzyjaźnij się z Norwidem

KONKURS „PORADNIKA BIBLIOTEKARZA” z okazji Roku Cypriana Kamila Norwida

Redakcja „Poradnika Bibliotekarza” ogłasza konkurs na najciekawszy, wykorzystujący metody aktywizujące, scenariusz (lekcji bibliotecznej, konkursu, spotkania itp.) poświęcony twórczości C.K. Norwida. Najbardziej inspirujące prace opublikujemy w Poradniku i nagrodzimy publikacjami Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Liczymy na kreatywność bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy.
Na prace czekamy do 30 września 2021 r.