Bibliologia Polityczna
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Kuźmina Dariusz
Rok wydania:2011
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Liczba stron:452
ISBN:978-83-61464-88-4

Od początku swego istnienia książka stała się narzędziem propagandy i walki politycznej, zaś rówieśnikiem jej jest instytucja cenzury. Zagadnieniom tym poświęcona była sesja naukowa, której pokłosiem jest najnowsza książka Wydawnictwa SBP. Jej tytuł Bibliologia polityczna, to termin zaproponowany przez prof. Krzysztofa Migonia, dotyczy on badania wszelkich, z reguły niejawnych dla czytelnika, wpływów jakie ideologia i polityka mają na treść, wygląd, recepcję i dzieje książki. Rekomendowana publikacja, to obszerny tom, składający się z 40 tekstów analizujących tę problematykę na przestrzeni wieków i w czasach najnowszych. Są to komunikaty naukowe, lecz wiele z nich może być pasjonujących także dla pozaakademickiego czytelnika. Można się z nich bowiem dowiedzieć; co czytali Hitler i Stalin, jak, w latach pięćdziesiątych ub. wieku, „szpikowano” propagandą książeczki dla dzieci  albo jakie było wyposażenie techniczne podziemnych drukarni w czasach powstania styczniowego, a jakie w okresie stanu wojennego.