BibliotekarstwoEbook
Cena:49,00PLN
Ilość: szt.
Redakcja:Anna Tokarska
Rok wydania:2013
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Liczba stron:730
ISBN:978-83-61464-95-2

Monografia adresowana jest do bibliotekarzy praktyków, studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, studiów kształcących bibliotekarzy na kierunkach odwołujących się do dorobku bibliologii i informatologii, a także do osób dokształcających się w zakresie bibliotekarstwa i zainteresowanych tą tematyką. Do tej pory ukazało się niewiele syntez z tego zakresu mających charakter naukowy, wśród całościowych można wymienić dwie: Bibliotekarstwo naukowe pod red. Adama Łysakowskiego (1956) oraz dwukrotne wydanie Bibliotekarstwa pod red. prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego (1994, 1998). Obecna edycja opracowana została przez liczny zespół Autorów, reprezentujących nie tylko Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, ale także zatrudnionych w wielu ośrodkach od Krakowa po Gdańsk: bibliotekarzy i bibliotekoznawców, teoretyków i praktyków zawodu, specjalistów dyscypliny, z myślą o bibliotekarzach oraz studentach. Zaplanowana jest jako kompendium wiedzy, które w lapidarny i motywujący do dalszych, samodzielnych poszukiwań sposób umożliwi uzyskanie odpowiedzi na temat aktualnego stanu bibliotekarstwa, ale także kierunków jego rozwoju w przyszłości. Wśród omawianych zagadnień wiele dotyczy wypracowanych już norm, zasad i standardów bibliotecznych, niektóre jednak nadal są omawiane w środowisku bibliotekarskim, zatem prezentowane tu opinie są stanowiskiem ich Autorów.

Kupujący tę książkę kupili także: