Bibliotekarz 3/2024
Cena:21,50PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2024
ISSN:0208-4333
Częstotliwość:miesięcznik

Marcowy numer „Bibliotekarza” w 2024 r. otwiera artykuł Strategia rozwoju biblioteki Pawła Marchela z Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim, w którym autor omawia konteksty działania bibliotek publicznych, ich zadania, a także rolę jaką pełnią w swoim otoczeniu. Oferta bibliotek powinna wynikać z rozeznania potrzeb środowiska lokalnego, które są podstawą strategii ich rozwoju. Autor tekstu zwraca uwagę na błędy przy jej tworzeniu, podkreśla rolę zarówno dyrekcji bibliotek, jak i ich pracowników w powstawaniu kolejnych jej etapów i odpowiedzialność całego zespołu przy wdrażaniu dokumentu, a także ewaluacji. Kolejny artykuł Wyluzowana bibliotekarka czyli techniki relaksacyjne i medytacyjne w profilaktyce wypalenia zawodowego Doroty Bednarczyk z Biblioteki Sejmowej /Archiwum Sejmu w Warszawie przedstawia elementy profilaktyki i terapii wypalenia zawodowego, które spotyka się między innymi wśród pracowników bibliotek. Na podstawie wyników badań dotyczących charakteru pracy bibliotekarzy w USA i Polsce proponuje różne techniki medytacyjne i relaksacyjne pozwalające na radzenie sobie ze stresem. Autorka zwraca uwagę na skuteczne metody wsparcia w walce ze skutkami dyskomfortu psychicznego poprzez budowanie osobistych zasobów psychicznych. Następny artykuł „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Środowisko autorskie (7) – ilustratorzy (2) dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nawiązuje do tekstów zamieszczonych w poprzednich numerach. Autor prezentuje sylwetki i dorobek ilustratorów tekstów publikowanych w czasopiśmie. Omawia szczegółowo dokonania fotografów dokumentujących działalność bibliotek w II RP, dokonania bibliotekarzy polskich i zagranicznych w tym okresie. Na uwagę zasługują publikowane projekty i rozwiązania architektoniczne bibliotek, zdjęcia ilustrujące ich realizację, a także dokumentujące zjazdy bibliotekarzy i konferencje biblioteczne.

W dziale „Z bibliotek” zamieszczamy tekst Doroty Abramczyk z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu Biblioteka w Zgierzu ma 110 lat! Autorka przedstawia historię powstania tytułowej biblioteki, której początki sięgają 1913 r., jej działalność na przestrzeni minionych lat na rzecz miasta i powiatu, między innymi realizację programów i akcji czytelniczych adresowanych do dzieci, młodzieży i seniorów. W kolejnym tekście Projekt Digital Kids Anny Kotowskiej z Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie poznajemy aktywność biblioteki, skierowaną do mieszkańców miasta i regionu, w tym zorganizowany w 2021 r. we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie projekt edukacyjny Digital Kids. Miał on na celu wsparcie i edukację dzieci oraz ich rodziców w dziedzinie mediów cyfrowych. Autorka przedstawia współpracę ze szkołami w prowadzeniu zajęć i spotkań. Szczególnie interesująca jest inicjatywa kontynowania Cyfrowego Placu Zabaw w bibliotekach województwa.

W dziale „O bibliotekach w prasie” Justyna Trojnar z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie prezentuje aktywność bibliotek w województwie podkarpackim odnotowaną w prasie regionalnej.

W dziale „Przegląd piśmiennictwa” przedstawiamy dwie publikacje: Transkrypcje utworów Fryderyka Chopina. Katalog rękopisów, druków i nagrań (1830-2020) autorstwa Katarzyny Janczewskiej-Sołomko i Włodzimierza Pigły wydaną w 2023 r. dzięki współpracy Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz Biblioteki. Krucha historia autorstwa Andrew Pettegree i Arthura der Weduwena, przełożoną na język polski przez Agnieszkę Nowak-Młynikowską i wydaną przez Wydawnictwo Smak Słowa w 2022 r.

Marcowy numer „Bibliotekarza” kończą stałe rubryki. W dziale „Prawo biblioteczne” przedstawiamy artykuł Rafała Golata Wybrane aspekty licencji Creative Commons. Numer uzupełniają „Z życia SBP” oraz „Z życia Koszykowej”, a także Postaktualia Jacka Wojciechowskiego.