Wydawniczy TOP 2023

Czytaliście już któryś z naszych bestsellerów?

Polecamy hity czytelnicze 2023 roku! Wydawniczy TOP 2023 to zestawienie najczęściej kupowanych książek różnorodnych tematycznie, które stanowią cenną skarbnicę wiedzy dla bibliotekarzy!

Biblioteka w sercu – jak być bibliotekarzem XXI wieku? to zbiór artykułów omawiających tematy z architektury bibliotek, projektowania uniwersalnego, wykorzystania komiksów i nowoczesnych technologii na zajęciach, zarządzania sobą w czasie oraz zmian pokoleniowych w zawodzie bibliotekarza. Myślą przewodnią publikacji jest postrzeganie zawodu bibliotekarza jako pasji oraz misji. Publikacja odpowie na pytanie - czy praca w bibliotece może być drogą do spełnienia zawodowego, a także możliwością wszechstronnego rozwoju? Ukazuje, jak wielowymiarową instytucją jest biblioteka.

Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi autorstwa Magdaleny Cyrkalf-Gorczycy skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zawiera dużo praktycznych zaleceń dotyczących komunikowania się z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji i mają ograniczenia w odbiorze informacji oraz cenne wskazówki – jak radzić sobie z trudnymi klientami. Książka ma charakter teoretyczno-praktyczny, dostarcza narzędzia do oceny kompetencji komunikacyjnych, co stanowi cenny materiał zarówno w działaniach szkoleniowych, jak i w samorefleksji pracowników i przełożonych.

Prasa we Lwowie w latach 1918-1945 wielokrotnie nagradzana publikacja profesora Jerzego Jarowieckiego:

  • Nagroda Przeglądu Wschodniego w kategorii Dzieła Krajowe
  • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego w kategorii Prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym, źródłowym
  • Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie ACADEMIA dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Książka ożywia klasykę nauk społecznych i humanistycznych poprzez analizę bogatego rynku czasopiśmienniczego Lwowa przed rokiem 1939. Autor rzuca światło na miasto jako czwarty co do wielkości ośrodek wydawniczo-prasowy w Drugiej Rzeczypospolitej, odkrywając jego kulturowe, polityczne, naukowe i gospodarcze procesy zarysowane przez zaborców i okupantów.

TOP 2023 teraz w wyjątkowych cenach i bez kosztów wysyłki do końca marca!