Dyskopedia poloników do roku 1918. SuplementOpen Access
Rok wydania:2021
Seria wydawnicza:Poza seriami
Oprawa:miękka
Format:A4
Liczba stron:188
ISBN: 978-83-65741-68-4

Od wydania w 2002 r. Dyskopedii poloników do roku 1918 opracowanej przez Katarzynę Janczewską-Sołomko udało się dotrzeć do źródeł wówczas autorce niedostępnych i zaistniała więc potrzeba opracowania Suplementu. Rozszerza on wiedzę o nagraniach poloników na terenach ówczesnej Rzeczypospolitej, dokonanych przez artystów polskich i innych narodowości – współtwórców różnorodnej kultury naszego kraju. Suplement jest efektem wspólnej pracy autorki Dyskopedii i Michała Pieńkowskiego, dzięki któremu dotarliśmy do wielu materiałów.

Podobnie, jak Dyskopedia, Suplement dotyczy zapisów dźwiękowych na różnych nośnikach stosowanych do 1918 roku. Materiał nie podlegał selekcji artystycznej, a kryterium doboru było pojęcie „polonicum”. Znaczną część ówczesnych nagrań stanowią piosenki i fragmenty operetek, ale są też inne formy oraz gatunki muzyczne oraz słowne. Wielu tytułów i innych informacji nie udało się zidentyfikować, pomimo, że większość danych pochodzi z autopsji, ale są one często niepełne lub wręcz błędne. Przy opisach reedycji podano czas trwania nagrania, który jednak należy traktować orientacyjnie. W numerach matrycowych ze względów praktycznych literę „l” zamieniono na duże L. Wiele trudności przysporzyła pisownia niektórych nazwisk – zwłaszcza zagranicznych; zdecydowano się na stosowanie pisowni najczęściej używanej, a w indeksach wprowadzono odsyłacze.

Suplement zawiera te same elementy opisu co Dyskopedia. Zastosowano polską wersję językową, a formy obcojęzyczne są umieszczone w słowniczku skrótów i pojęć. Mamy nadzieję, że kolejnym badaczom uda się wyeliminować braki pracy, którą oddajemy w Państwa ręce.

K. Janczewska-Sołomko, M. Pieńkowski


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu "Muzyczny ślad", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i SportuNarodowy Instytut Muzyki i Tańca