Informacja zdrowotna. Zawartość stron internetowych podmiotów leczniczych
Cena:35,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2020
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Format:B5
Liczba stron:252
ISBN:978-83-65741-60-8

Monografia poświęcona informacji zdrowotnej została przez Autorkę bardzo starannie przygotowana zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim. Zawiera obszerną bibliografię oraz liczne przypisy. Odbiór tekstu ułatwiają dobrze opracowane liczne wykresy, tabele i ilustracje. Głównemu zrębowi towarzyszy cenny indeks nazwisk oraz aneks w postaci trzech załączników zawierających obszerną listę 300 przeanalizowanych stron internetowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Polsce, szczegółowe wyniki badań w postaci analizy tych stron oraz kwestionariusz ankiety dotyczącej oczekiwań użytkowników. […] Bardzo cenne kompendium informacji i wiedzy na temat informacji zdrowotnej dostępnej za pośrednictwem Internetu, przydatnych prawie każdemu potencjalnemu użytkownikowi.

Z recenzji prof. dra hab. Wiesława Babika