Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi

Publikacja „trafia” w czas i potrzeby czytelników!

Niniejsza książka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, wypełnia lukę tematyki związanej z komunikacją. Stanowi wsparcie w formalnych kontaktach społecznych, kiedy z różnych powodów kontakt z drugą osobą jest utrudniony lub wymaga szczególnej uwagi, zaangażowania, opanowania emocji. Oprócz wątków teoretycznych w publikacji znajdziemy ćwiczenia wspierające rozwijanie kompetencji z zakresu radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, efektywnych technik komunikacji, asertywności i rozwiązywania konfliktów.

Obciążenie stresem i zaburzeniami psychicznymi jest w Polsce bardzo wysokie, w związku z tym, statystycznie rzecz ujmując, co czwarta osoba może się znaleźć w tak trudnej sytuacji, która sprzyja powstawaniu niezamierzonych trudności w komunikacji. Warto przygotować się na spotkanie tej osoby w pracy czy w życiu osobistym.

Publikacja zawiera dużo praktycznych zaleceń dotyczących komunikowania się z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji i mają ograniczenia w standardowej komunikacji i odbiorze informacji oraz cenne wskazówki – jak radzić sobie z trudnymi klientami.

Książka ma charakter teoretyczno-praktyczny, w którym zawarte są propozycje autorskich rozwiązań, w szczególności dotyczących radzenia sobie w trudnych sytuacjach z klientem czy współpracownikiem.

Autorka porusza wątki dotyczące komunikacji i wybranych elementów psychologii w kontaktach interpersonalnych. Wskazane techniki mogą się przydać w komunikacji między współpracownikami, w obsłudze klientów oraz w życiu osobistym każdego z nas. Skupia się na elementach konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w sytuacjach standardowych, codziennej współpracy, ale także na komunikacji w szczególnych i trudnych sytuacjach.

***

[…] Publikacja kierowana jest do szerokiego grona odbiorców – pracowników, przełożonych, klientów organizacji działających w różnych sektorach życia publicznego. Według deklarowanego przez Autorkę zamierzenia, ma stanowić wsparcie w formalnych kontaktach społecznych, kiedy z różnych powodów komunikacja z drugą osobą (osobami) jest utrudniona, wymaga szczególnej uwagi, zaangażowania, opanowania emocji. To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa […]

[…] Publikacja „trafia” w czas i potrzeby czytelników. O jej unikatowości i wartości przesądza tematyka, proporcjonalne i harmonijne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Warto też podkreślić poruszenie rzadko obecnego w literaturze tego typu wątku aktualnego, zgodnego z bieżącym stanem prawnym sposobu rozumienia pojęcia „osoby ze szczególnymi potrzebami i w trudnych sytuacjach” oraz konsekwencji jego stosowania w praktyce kontaktów z klientami/ odbiorcami usług. […]

[…] Szczególnym, praktycznym i wartościowym elementem książki są różnego rodzaju narzędzia (testy, ćwiczenia, techniki) pozwalające w podstawowym zakresie ocenić swoje kompetencje komunikacyjne […]. Stanowi [to] cenny materiał w działaniach szkoleniowych, ale też w samorefleksji i samorozwoju pracowników i przełożonych, nie tylko osób pozostających w bezpośrednim kontakcie z klientami. […]

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Kisilowskiej-Szurmińskiej, prof. UW

 

  Zobacz książkę