Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989
Cena:38,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2018
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Format:B5
Liczba stron:288
ISBN:978-83-65741-22-6

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy, księgarza, nauczyciela i bibliotekarza.

T. Twarogowski

Słowa Tadeusza Twarogowskiego, przytoczone w powyższym motcie, można by uznać za inspirację do napisania tej książki. Autorkę ciekawiło zagadnienie książki popularnonaukowej w szkole – jej status, jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym i poza nim. Dużo wielkich słów wypowiedziano na temat wagi tej literatury na konferencjach poświęconych popularyzacji wiedzy, panuje też powszechne przekonanie o niezbędności tej książki w szkole. (…)

„Jest to wieloaspektowa i – można rzec – wielogłosowa prezentacja zagadnień i szczegółowych problemów związanych z literaturą popularnonaukową dla młodych czytelników. Owa wieloaspektowość i wielogłosowość wynikają z interdyscyplinarności podjętej problematyki. Autorka bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że komplementarne spojrzenie – z perspektywy bibliologii, ale też m.in. historii oświaty, pedagogiki, dydaktyki – na obiekt refleksji badawczej pozwoli osiągnąć zakładane efekty. Takie ujęcie sprawiło, że recenzowana praca znakomicie wpisuje się w potrzeby badawcze bibliologii (i nie tylko), tym bardziej, że omawiana problematyka dotychczas nie została w pełni wyeksplorowana”.

Z recenzji dr hab., prof. UJK Jolanty Dzieniakowskiej