Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej: Rozważania o dojrzałości
Cena:45,00PLN
Ilość: szt.
Rok wydania:2013
Seria wydawnicza:NAUKA - DYDAKTYKA - PRAKTYKA
Liczba stron:155
ISBN:978-83-61464-87-7

Autorka podjęła w książce bardzo ważną kwestię dojrzałości informacyjnej jako ważnej i pożądanej cechy ludzi funkcjonujących we współczesnym społeczeństwie, w którym doświadczenia związane z tworzeniem i korzystaniem z informacji są bardzo skomplikowane. Dojrzałość ta jest rozumiana szerzej niż tylko sprawne posługiwanie się informacją i nowymi technologiami informacyjnymi. Droga do jej osiągnięcia, w ujęciu Autorki, przebiega równolegle z permanentnym procesem wychowania do informacji oraz kształtowania kultury informacyjnej jednostki i całych grup społecznych.

(…) Omawiana praca jest bardzo ważnym głosem w dyskusji nad zakresem edukacji informacyjnego społeczeństwa, celami i kierunkami tego kształcenia.

Proponowana przez Autorkę szeroka i kompleksowa perspektywa kształtowania dojrzałości informacyjnej jest bardzo wartościowa. Pokazuje, że odpowiedzialność za jej rozwój spoczywa nie tylko na środowisku bibliotekarzy, bibliotekoznawców i informatologów, lecz również na szerszych kręgach specjalistów z zakresu edukacji i jest ważną kwestią społeczną. Dlatego książka powinna mieć szeroki krąg odbiorców.

Z recenzji prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej